Documentatie

RAB/BKO, Article 27 Bruxelles, Lasso, Concertation des Centres Culturels Bruxellois & Cultuurcentrum Brussel | VERSLAG | Studiedag: Cultuur au pouvoir

Op 26 november 2015 organiseerden RAB/BKO, Lasso, Article 27 Bruxelles, Cultuurcentrum Brussel en Concertation des Centres Culturels bruxellois in het OCMW van Sint-Gillis een studiedag met de titel “Cultuur au pouvoir, over de sociale rol van kunst en cultuur”. Deze bijeenkomst was het resultaat van een jarenlange werking van de verschillende netwerken. Op deze pagina verzamelen we alle verslagen, presentaties en artikels van deze dag.

Op 26 november 2015 organiseerden RAB/BKO, Lasso, Article 27 Bruxelles, Cultuurcentrum Brussel en Concertation des Centres Culturels bruxellois in het OCMW van Sint-Gillis een studiedag met de titel “Cultuur au pouvoir, over de sociale rol van kunst en cultuur”.

Deze bijeenkomst was het resultaat van een jarenlange werking van de verschillende netwerken. Al deze netwerken hebben ten minste één punt met elkaar gemeen: ze willen ervoor zorgen dat elke burger kan deelnemen aan het Brusselse culturele leven.

Ondanks niveau 4 van terreurdreiging in Brussel zijn toch 90 culturele actoren samengekomen. Directeurs, projectverantwoordelijken, bemiddelaars en kunstenaars actief in culturele instellingen en gemeenschapscentra, gemeentediensten, theaters of musea, uit de Nederlandstalige en Franstalige sector,... Ze waren allemaal aanwezig om te reflecteren over de plaats en de rol van cultuur in de strijd tegen armoede, in de zoektocht naar diversiteit en  het vormgeven van een  samenleving die menselijker, hechter en eerlijker is. Deze dag zorgde er alvast voor dat de nood om samen te werken en ervaringen te delen over sectoren en gemeenschapscgrenzen heen, nogmaals benadrukt werd; zeker wanneer het gaat over de rol van de culturele sector in de strijd tegen armoede.

Om deze doelstelling te bereiken is de oprichting van een gemeenschapsoverschrijdend netwerk van Brusselse culturele bemiddelaars een eerste stap. Dit netwerk zal zorgen voor het ontwikkelen van instrumenten, vormingen en debatten rond het belang van toegang tot en participatie aan kunst en cultuur. Dit zal zorgen voor de professionalisering van culturele bemiddeling in de brede culturele sector en over de gemeenschappen heen. Dit is alvast een eerste gezamenlijke stap van de Brusselse culturele sector in het realiseren van haar ambitie om zoveel mogelijk mensen te bereiken met haar aanbod en werking. Hiermee speelt ze ook in op de doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot cultuurparticipatie voor allen, en bevestigt ze haar niet te onderschatten sociale rol. Voorwaarde is wel dat hiervoor de nodige middelen voorzien worden!

Enkele praktijkvoorbeelden waarbij de cultuursector een sociale rol speelde, kwamen aan bod. In onderstaande artikels vind je de beschrijving van deze projecten en informatie over de organisatoren:

De inzichten, visies en theorieën die tijdens de studiedag aan bod kwamen, werden allemaal verzameld door Katrien Brys. Haar verslag van de dag kan je hier >>> terugvinden. In bijlage vind je ook de presentaties van de voormiddag :

Diversiteit Publiekswerking