Documentatie

Netwerk in transitie | Inspiratievideo's

Zoals je weet bevinden we ons middenin een collectief reflectietraject waarmee we willen inspelen op de huidige en toekomstige noden en urgenties in Brussel. Om het debat binnen het netwerk te voeden legde het team de voorbije maanden het oor te luister bij andere netwerken en collectieven. Bekijk de interviews hier!


We grijpen het twintigjarige (!) bestaan van RAB/BKO aan als een ideale gelegenheid om ons te bezinnen over de vraag wat het betekent om vandaag en in de toekomst aan "netwerken" te doen.

Naast de andere stappen in dit traject deed het team een reeks interviews met mensen die actief zijn in netwerken en collectieven.

VIDEO #1 - Lapo Bettarini | La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise

In het eerste interview vragen we Lapo Bettarini onder meer naar de werking van La Concertation - Action culturelle bruxelloise, het netwerk waar hij directeur is, en naar de rol die onze netwerken volgens hem in Brussel kunnen spelen. 

VIDEO #2 - Sarah Baur | Choux de Bruxelles

In het tweede interview spreken we met Sarah Baur van het collectief Choux de Bruxelles over de toekomst van Brussel en over de "voorgeleefde utopieën" die nu al aanwezig zijn in de stad.

VIDEO #3 - Arshia Azmat & Virginie Cordier | United Stages

In het derde gesprek ontmoeten we Arshia Azmat, coördinatrice van het label United Stages en Virginie Cordier, directrice van la Vénerie en mede-oprichter van het label. Zij vertellen over het ontstaan en de evolutie van het United Stages

VIDEO #4 - Frederik Sioen | Gents Kunstenoverleg

Kunstenaar en coördinator van het Gents Kunstenoverleg (GKO) Frederik Sioen is onze vierde gast. Met hem spraken we onder meer over wat het betekent om een "community" te vormen, over het belang om individuele kunstenaars te betrekken in een kunstenoverleg en over de bijeenkomsten tussen de lokale kunstenoverleggen (LOKO's).

Houd onze pagina's in de gaten voor de volgende video's!