Documentatie

Publicatie | Bleri Lleshi: Brieven uit Brussel. Jongeren aan het woord.

Brieven uit Brussel brengt, in het Nederlands en in het Frans, de ervaringen en de verhalen van de Brusselse jongeren naar buiten. Veertien jongeren schreven een brief over wat hen op hun lever ligt. Ze hebben het over vooroordelen, stereotypes, identiteit, taal, onderwijs, engagement en solidariteit. Ze vertellen over hun realiteit, hun leefwereld, hun stad.


Brusselse jongeren. Als je de media mag geloven, is er niets mee aan te vangen. Kranten en tv-journaals spuien niets dan negatieve berichten over seksisme, agressie tegen homoseksuelen, geweld tegen de politie,... Dat er in onze hoofdstad ook gewone en positieve verhalen te rapen vallen, interesseert de media en de politici nauwelijks. Bovendien spreekt men veel óver de Brusselse jeugd, maar de jongeren zélf komen zo goed als nooit aan het woord.
Brieven uit Brussel brengt, in het Nederlands en in het Frans, de ervaringen en de verhalen van de Brusselse jongeren naar buiten. Veertien jongeren schreven een brief over wat hen op hun lever ligt. Ze hebben het over vooroordelen, stereotypes, identiteit, taal, onderwijs, engagement en solidariteit. Ze vertellen over hun realiteit, hun leefwereld, hun stad. 'Hoe je het ook bekijkt, in Brussel leven is en blijft een avontuur', schrijft een van hen. Deze brieven bieden een kijk op het Brusselse avontuur zoals de jongeren het zelf ervaren.

Brusselaar, jongerenwerker en politiek filosoof Bleri Lleshi startte Brieven uit Brussel op zijn blog. Er kwam ook een samenwerking met De Morgen, die tien van de brieven publiceerde. De brieven in het Frans verschijnen voor de eerste keer. Lleshi is politiek filosoof, mensenrechtenactivist en jongerenwerker. Hij is mederedacteur van Identiteit en Interculturaliteit (2010). Lleshi schrijft regelmatig voor Knack en De Morgen, en onderhoudt de populaire Bleri Lleshi's Blog.

Meer info over het boek vind je hier >>> 

Diversiteit