Documentatie

Cultuurplan | Derde stand van zaken (12/05/2011 @Vaartkapoen - WG Interculturaliteit & Cartografie)

Op donderdag 12 mei 2011, in GC De Vaartkapoen, hebben de werkgroepen Cartografie enInterculturaliteit in het kader van het Cultuurplan voor Brussel hun stand van zaken toegelicht.

De WG Cartografie presenteerde een eerste versie van het lastenboek. Daarna gaf Actiris (Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid) een toelichting bij de ontwikkeling van de Diversiteitsplannen. De voormiddag werd afgesloten met presentaties van de subgroepen Personeel, Publiek en Programmatie van de WG Interculturaliteit.
  
Het volledige verslag kan je hieronder downloaden.

Stand van zaken 12/05/2011 @Vaartkapoen
Artistieke & culturele sector