Documentatie

Cultuurplan | Publicatie en persbericht

Op 29 september 2009 stelden het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) en het Brussels Kunstenoverleg (BKO) in Wiels (Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel) het Cultuurplan voor Brussel voor aan de culturele actoren, de pers en andere betrokken partijen.

Op initiatief van deze twee netwerken, in samenwerking met andere netwerken zoals de Brusselse Museumraad en dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting, heeft de cultuursector regelmatig samen gezeten om de uitdagingen en prioritaire acties voor het culturele landschap in Brussel te bepalen. Twee jaar van onderzoek, discussies en debatten hebben geleid tot het Cultuurplan voor Brussel.


120 Brusselse culturele actoren leggen in dit Cultuurplan vragen, desiderata en vooral concrete ambities op tafel die ze samen hebben geformuleerd, voor henzelf en voor de stad.
Hun voorstellen vallen uiteen in vijf thema’s die de culturele ontwikkeling en ambities van Brussel karakteriseren: 1) diversiteit, en de toegankelijkheid van cultuur, 2) de ruimtelijke spreiding ervan, 3) de rol van artiesten, 4) een coherent beleid en communicatie en 5) de culturele uitstraling van een hoofdstad.

De voorstellen spreiden zich over drie niveaus. Sommige kunnen worden verwezenlijkt door elke culturele speler. Andere voorstellen vereisen een gezamenlijke actie van de cultuursector via de netwerken RAB en BKO. Ten slotte zijn er voorstellen die enkel kunnen worden gerealiseerd in samenwerking met andere betrokken partijen zoals onderwijs, toerisme, openbaar vervoer, overheden, …

De 34 voorstellen uit dit plan illustreren een visie op de stad die uit vier dimensies bestaat: het onthaal van anderen, de band tussen zijn bewoners, het debat over een stad die tegelijk een project is en het weefsel – de stad omvat een veelvoud aan netwerken en tegelijk zit ze zelf in internationale netwerken vervat.

De visie op Brussel is er ook één van een cultuur die nooit af is, een “cultuur in wording”. Ze staat haaks op de mythe van een vaste of welomschreven identiteit, waar je deel van moet uitmaken of in dient op te gaan. De auteurs van dit plan willen de vraag “Waar horen we bij ?” achter zich laten en voluit gaan voor de idee van de smeltkroes die tegelijk voedingsbodem en speelvlak is van al hetgeen gecreëerd wordt in Brussel. Ze verdedigen bovendien de idee dat cultuur onlosmakelijk deel uitmaakt van de stedelijke realiteit. En dat is zichtbaar op twee niveaus. Ten eerste draagt cultuur bij tot emancipatie en dient ze zich daarom in het hart van de stad te kunnen nestelen, dichtbij elke Brusselaar. Op een tweede niveau draagt cultuur bij tot de nationale en internationale uitstraling van de stad. In het beeld dat men in het buitenland van Brussel heeft, zitten ook culturele aspecten van de stad vervat. Een ambitieus Brussel laat in het beeld dat ze van zichzelf verspreid wil zien, kunst en cultuur een hoofdrol spelen.

Het Cultuurplan voor Brussel is een oefening in democratie en het resultaat van een nooit gezien proces.  Over de grenzen van taal, discipline, gebied en grootte heen en los van de verdediging van eigen belangen, proberen de auteurs van het plan prioritaire acties te formuleren voor cultureel Brussel die ze willen realiseren in samenspraak met andere betrokken partijen.

Verre van een eindpunt, wil dit Cultuurplan een uitnodiging zijn tot actie. De auteurs van het plan zullen in een volgende stap nagaan welke van de voorstellen als prioritair beschouwd worden door de culturele actoren en betrokken partijen. En met deze voorstellen gaan ze aan de slag.


Cultuurplan voor Brussel is beschikbaar hier >>>

Artistieke & culturele sector