Documentatie

Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Voorstelling van de studie naar de toekomstige inrichting van het Citroënmuseum

Op de sessie van 26 oktober 2016 in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd het rapport over de toekomstige inrichting van het  "Citroën museum" voorgesteld (dat uitgebracht werd namens de commissie voor de Territoriale Ontwikkeling). Hieronder vind u enkele geselecteerde fragmenten terug van de Parlementaire zitting en discussie, een link naar het volledige verslag van de sessie en ook een link naar het uitgevoerde onderzoek. 

De heer Jacques Timmermans legt uit dat de studie in januari 2016 gestart is en zes maanden later afgerond is. Het was de bedoeling om een bestek op te stellen voor de aanstelling van een projectbeheerder door middel van een internationale wedstrijd. De studie doet enkele aanbevelingen in dat verband. Sommige kwesties moeten nog verder uitgewerkt worden vóór de start van de wedstrijd en worden trouwens als dusdanig in de aanbevelingen opgenomen. De voorwaarden zijn natuurlijk streng, in die zin dat de kwaliteit van het bestaande gebouw behouden moet worden, maar dat mag geen rem zijn op de creativiteit van de projectauteurs.
Er staan ook aanbevelingen in over de bevordering van de inspraak. Het project werd bedacht in relatie tot de wijk. De aansluiting bij de Kanaalzone staat ook in het schema. Het is de bedoeling om een transparant gebouw te hebben waarlangs men van de Willebroekkaai naar de waterweg kan gaan en omgekeerd. De as Leopold II-laan – “Ferme des boues” (“Modderboerderij”) moet die transparantie eveneens bevorderen. 
[...]
De bestemming van de verschillende plaatsen, met name de openbare binnenruimte, is nog niet bepaald en zal onder andere afhangen van de partners. De overige ruimte, met een vloeroppervlakte van 3700 m² (de helft van een voerbalterrein), kan bestemd worden voor workshops en educatieve, culturele activiteiten… 
[...]
Het partnerschap met het “Centre Pompidou” werd gesloten toen het onderzoek bijna afgerond was. De opstellers van de analyse waren zich zeker bewust van de mogelijkheid om een partnerschap van internationale dimensie te sluiten, maar de naam is redelijk laat gevallen. Het “Centre Pompidou” is echter opgenomen in de aanbevelingen als expert in museologie. 
[...]
Voor de banden met de wijken, werd het idee van een “groot wijkhuis” opgenomen als ruimte voor het onthaal van de inwoners, voor animatie, voor opvoeding, informatie… activiteiten in verband met het museum en het CIVA.
[...]
Wat betreft het rekening houden met de projecten in de zone, wordt de MSI eveneens belast met de uitvoering van het Kanaalplan, waardoor zij goed op de hoogte is van de projecten in de buurt. Zo heeft de MSI contacten met de Stad Brussel over de nieuwe bestemming voor de “Ferme des boues”, met Mobiel Brussel, dat een onderzoek heeft gestart voor het herinrichting van het Yserplein. Met al die projecten zal rekening gehouden worden, wetende dat een stadsvernieuwingscontract eveneens voorzien is voor de zone.

Het parlementair document is hier beschikbaar >>>

"Studie naar de programmatische herbestemmingsmogelijkheden voor de site Citroën Yser te Brussel" is hier beschikbaar >>>

Stadsontwikkeling