Documentatie

oKo | Sectorgids professionele kunsten

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) plaatste een website online die als sectorgids voor cultuur zal fungeren bij de heropstart na de coronacrisis. Organisaties kunnen de gids gebruiken om hun risicoanalyses en draaiboeken op te stellen die nodig zijn voor een heropstart.

De gids is opgesteld met als doelgroep alle professionele organisaties die actief zijn (ontwikkeling, productie, presentatie, participatie) in de kunsten (muziek, dans, theater, beeldende en audiovisuele kunsten, circus, het sociaal-artistiek werk en de kunsteducatie) en/of de cultuurspreiding en die gevat worden door PC 304 en PC 329.

De sectorgids is een preventiegids waarop alle afgetoetste en bevestigde maatregelen en adviezen te vinden zijn. Naarmate de Nationale Veiligheidsraad meer specifieke maatregelen uitschrijft voor cultuur, wordt de informatie op de website aangevuld. 

Antwoorden op algemenere vragen vanuit de sector zijn te vinden in de FAQ. Informatie die zich meer richt tot de preventieadviseurs - of de persoon belast met de taak van het schrijven van een draaiboek voor de heropening - is dan weer onderverdeeld in de drie grote groepen mensen waar we in onze sector mee werken: 'omkadering', 'artiesten' en 'publiek'.

De sectorgids is opgesteld in het kader van arbeidspreventie. Dat wil zeggen dat deze maatregelen enkel gelden voor de professionele sector. Amateurkunstenaars vallen onder vrijetijdsbesteding waardoor zij momenteel bijvoorbeeld nog onder het samenscholingsverbod vallen en sommige zaken die beschreven zijn voor hen niet op gaan.

Covid-19