Documentatie

oKo | Juist is Juist | Kennisplatform & toolbox

Samen met heel wat sectorale partners en experts werkt Overleg Kunstenorganisaties (oKo) al enige tijd aan een charter fair practices voor de kunstensector. Vandaag lanceren ze dat charter onder de naam Juist is Juist: een online kennisplatform met toolbox dat heldere en eerlijke principes en praktijken definieert voor samenwerkingen in de kunstensector. 


Juist is Juist bestaat uit twee delen

  • Een richtinggevend kader met algemene principes en afspraken;
  • Een toolbox met instrumenten waar iedereen in de sector mee aan de slag kan en die onderhandelingsgesprekken transparanter en makkelijker kunnen laten verlopen. Tools om de principes en afspraken te realiseren dus. Het zijn toegankelijke instrumenten die alle betrokkenen empoweren om geïnformeerd aan een (artistieke) samenwerking te beginnen.
"Juist is Juist definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Het doet dat voor alle disciplines: podiumkunsten, muziek (van pop tot klassiek), beeldende en audiovisuele kunsten. Iedereen die creëert, speelt, tentoonstelt, cureert en resideert heeft dankzij Juist is Juist toegang tot informatie over juiste arbeidsrelaties. En dat voor alle betrokken partijen: opdrachtgevers en opdrachtnemers, producenten en coproducenten, presentatieplekken en bespelers."

Ontdek (en onderschrijf) het platform hier >>>