Documentatie

BSI-BCO (Observatorium van het Brusselse stadscentrum) | Eerste 13 bijdrages online

Het Observatorium van het Brusselse stadscentrum van het Brussels Studies Institute (BSI) publiceert een eerste reeks van dertien originele bijdragen, die het verleden, het heden en de toekomst van het Brusselse stadscentrum en zijn voetgangerszone in perspectief plaatsen.

Uit deze nota’s blijkt dat hoewel alle voetgangerszones systematisch tegenkanting opwekken en aanleiding geven tot vurige debatten, zij de leefbaarheid van een stadscentrum kunnen verbeteren op voorwaarde dat een aantal voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dit vereist echter een objectieve beschouwing van de situatie en een creatieve beleidsaanpak. Daarom verbindt het BSI-BCO er zich op basis van deze eerste artikels toe om:

  •  de bestaande of nog te ontwikkelen actiemiddelen onder de aandacht te brengen met het oog op een evenwicht tussen de multifunctionele dynamiek (werk, handel, vrije tijd, toerisme …) en de leefbaarheid van het Brusselse stadscentrum;
  •  mee te werken aan de heraanleg van de centrale lanen met betrekking tot het kwalitatieve vastgoed in die lanen;
  • bij te dragen aan het denkproces over de communicatie tijdens de latentie- en werffase en over de planning van de activiteiten met betrekking tot de voetgangerszone;
  • indicatoren op te stellen om de lopende veranderingen op te volgen en bij te sturen waar nodig (monitoring).

De Brusselse voetgangerszone is niet het enige auto-vrije gebied in Brussel, maar kan wel een start betekenen voor een paradigmaverschuiving in de stedelijke ontwikkeling van het Brusselse gewest.

In maart 2017 publiceert het elektronische tijdschrift Brussels Studies in het Frans, Nederlands en Engels een synthesenota van deze artikels, met uitdrukkelijke beleidsaanbevelingen.

Het Portfolio#1
Edito

Voeden van het debat rond de toekomst van het Brusselse stadscentrum

Enrichir le débat autour de l’avenir du centre-ville de Bruxelles

Kader

Qu’est-ce qu’un espace public ?

Le centre-ville, un espace multifonctionnel 

De aanleg van de voetgangerszone in het Brusselse stadscentrum (2012-…). Een analyse van (het discours van) het procesverloop

L’architecture des débats : les imaginaires mobilisés 

Remarques préliminaires concernant le plan d’aménagement du piétonnier 

AANZET 

Lokale economische aspecten van voetgangersgebieden: een beknopt literatuuroverzicht

Monitoring the impact of pedestrianisation schemes on mobility and sustainability

Sustainable freight deliveries in the pedestrian zone: facilitating the necessity

Communication et participation dans le cadre de grands projets urbains

Focus

Le régime de mobilité et les modalités d’usages de l’espace public sur les boulevards centraux à la fin du 19esiècle

Brève histoire critique des imaginaires à la base des aménagements successifs des boulevards

Zone piétonne, résidentielle, de rencontre…: le cadre légal du piétonnier bruxellois en contexte 

L’accessibilité de l’ « hypercentre bruxellois ». Premiers résultats pour le transport public 

Stadsontwikkeling