Documentatie

NICC, VOBK, oKo & VVC | Commentaar op vernieuwd Kunstendecreet

Op 4 september 2013 werd in het Vlaams Parlement het ‘Voorstel van decreet houdende de ondersteuning van de professionele kunsten d.d. 15 juli 2013’ voorgesteld.
In deze tekst werd zeer veel rekening gehouden met de vele bekommernissen die de belangenbehartigers NICC, VOBKoKo en VVC meegaven ter voorbereiding van de conceptnota’s, maar ook ter gelegenheid van de parlementaire hoorzitting van 25 mei jl.
NICC, VOBK, oKo en VVC bundelden vervolgens hun commentaar op het recent voorgestelde voorstel van vernieuwd Kunstendecreet. Deze commentaar werd ondertussen bezorgd aan de initiatiefnemende parlementsleden, aan minister van Cultuur Joke Schauvliege en haar kabinet en aan de administratie. Nu kunnen zij hiermee in de verdere afwerking rekening houden. Dit kan enkel leiden tot een verdere optimalisatie van het kunsten- en kunstenaarsbeleid.

De volledige commentaar kan je hieronder downloaden, net zoals de tekst van het voorstel van decreet.

Artistieke & culturele sector