Documentatie

Working in the Arts | Uitwisselingssessie Kunstenaarsstatuut

Op maandag 17 mei organiseerde RAB/BKO een online uitwisselingssessie in het kader van het nationaal platform Working in the Arts. We maakten een beknopt verslag waarin we de belangrijkste ervaringen en ideeën van de deelnemers samenvatten. 


In het kader van de hervorming van het Belgische kunstenaarsstatuut organiseert de federale regering een online bevraging bij kunstenaars en cultuurwerkers om zoveel mogelijk ideeën en ervaringen uit het veld te verzamelen. Dat doen ze via het nationale participatieve platform Working in the Arts.

In het kader van dit platform organiseerde RAB/BKO op maandag 17 mei een online uitwisselingssessie om zoveel mogelijk Brusselse ervaringen en ideeën te verzamelen. 

Vertegenwoordigers van de federale regering lichtten tijdens de sessie verschillende punten toe: 

 1. Waarom het burgerplatform? 
 2. Cross-sectioriële debatten 
 3. Voor wie? 
 4. Holistische aanpak 
 5. Participatiemethoden 
 6. Hoe doen we het? 
 7. MyOpinion-platform 

Vind de powerpointpresentatie via deze link >>> 

Hieronder volgt een beknopte samenvatting met een selectie van de belangrijkste punten die tijdens de sessie naar voren zijn gebracht: 

 • Voor de Brusselse "werkloze" kunstenaars is er een groot verschil met Vlaanderen en Wallonië. Waar in Vlaanderen en Wallonië de begeleiding van werklozen (ook voor kunstenaars) gebeurt door respectievelijk de VDAB en Le Forem, wordt in Brussel de begeleiding van werkloze kunstenaars door Actiris uitbesteed aan een aantal sectororganisaties (meer bepaald Mediarte, MAD en Artist Project). Het is in Brussel dus de cultuursector zelf die de kunstenaars helpt om "aansluiting" te vinden bij de arbeidsmarkt.
 • Hoe gaat het nieuwe statuut om met beginnende kunstenaars, met vluchtelingen die willen beginnen als kunstenaar, met amateurkunstenaars, met mensen die nog geen oeuvre hebben kunnen opbouwen, enz.? De KVR was tot nu toe een goed, zij het beperkt, instrument om mensen te vergoeden die zich in die precaire situaties bevinden, voor mensen zonder ervaringen, voor kleine bands die op café spelen enz.
 • De cultuursector is een sector met de meest hardwerkende werklozen: kunstenaars die een subsidiedossier schrijven en daar niet voor betaald worden, creëren banen terwijl zij zelf werkloos zijn. 
 • Netwerken is gigantisch veel onbetaald werk. Dat is ook zo voor mensen met een fulltime job, maar voor kunstenaars is dat dubbel onbetaald werk.
 • Hoe definiëren we "werk"? Netwerken of "zorgen voor werk" is ook werk en moet worden gewaardeerd: waarom worden de netwerkuren niet betaald?
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling