Documentatie

Muntpunt | De commons in cultuur

Onder de noemer ‘Commons in Brussels’ organiseerden MuntpuntBral, Brussels Academy, Oikos, UPV, Culture & Démocratie en het Masereelfonds tijdens de maanden november en december een aantal boeiende gespraksavonden, o.a. over de alternatieven die commons bieden op vlak van huisvesting, voeding en de culturele praktijk. Die gespreksavonden zijn nu online te herbekijken.

Commons in Brussel? 

Ze duiken overal op. Zeker in de stad. Zeker in Brussel. Commons! Een Engelse term die slaat op een groep mensen die samenwerkt rond een afgebakend ‘gemeenschappelijke goed’. Dat ‘goed’ kan van alles zijn: een collectieve composthoop, een gedeelde moestuin, een materiaalbank, een spaarkas...

De inzet van commons lijkt meer te zijn dan enkel een gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Via commons nemen burgers de samenleving mee in handen. Commons positioneren zich op die manier naast de initiatieven van de overheden en die van de private markt.

Kunnen concrete burgerinitiatieven werkelijk een grote impact maken?

5 online gespreksavonden

Tijdens 5 avonden ging Muntpunt in gesprek met burgerinitiatieven die hun ervaringen deelden, met experten die grotere verbanden zien en met het publiek dat nieuwsgierige en kritische vragen mocht afvuren.

Herbekijk de avonden hier:

Commons & cultuur

Wie beheert en cureert de culturele ontmoetingsplaatsen in de stad? Welke rol krijgen de bezoekers toebedeeld? Zijn ze bezoeker, consument, gebruiker, deelnemer of ook maker? Welke commonspraktijken duiken op in de Brusselse culturele en artistieke wereld? 

Een gespreksavond met o.a. Irene Favero (lid van Culture & Démocratie/voorzitter Réseau culture 21), Simon Van Schuylenbergh (Artist Commons), Evi Swinnen (Timelab Gent), Laurence Rassel (École de Recherce Graphique) en het publiek

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Duurzaamheid Samenwerking Stadsontwikkeling