Documentatie

Masterthesis | Invloed nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Via een bevraging van culturele spelers schetst een afstuderende studente cultuurmanagement van de ULB de invloed van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de cultuursector in de Franse Gemeenschap.


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is op 1 mei 2019 in werking getreden. Wij maakten toen een klein overzichtje van de nieuwe wetgeving:

Enkele maanden geleden kregen we van Saraane Canivet, studente Cultuurmanagement aan de ULB, de vraag om een vragenlijst te verspreiden onder onze Franstalige leden over de impact van het nieuwe wetboek op de culturele sector. Nu ze afgestudeerde, deelt zij de resultaten van haar onderzoek graag met ons netwerk.

Artistieke & culturele sector