Documentatie

Lasso | Move It Kanal Festival Tool

Binnen het project Move It Kanal werkt Lasso al een tijd rond het thema “jongerenfestivals en evenementen”. Daarbij komen ze nu met een poster met culturele festivals en evenementen in het Brusselse: de Move It Kanal Festival Tool.

Deze poster werd ontwikkeld in het kader van Move It Kanal, een tweetalig stadsproject dat focust op de cultuurparticipatie van jongeren (12-18 jaar) uit de Brusselse Kanaalzone. De poster kan als tool dienen voor jeugdwerkers, groepsbegeleiders en leerkrachten. Zij vinden er een resem evenementen op die een aanbod hebben voor of door jongeren. 

Zij kunnen de tool gebruiken om:

  • hem op een zichtbare plaats aan de muur te hangen en zich te laten inspireren door het rijke aanbod aan jongerenfestivals in Brussel;
  • erover te praten met hun jongeren, samen met hen meer info op te zoeken over hoe ze (individueel of samen) kunnen deelnemen, en op ontdekking gaan in de stad;
  • samen met hun jongeren op zoek te gaan naar een festival/evenement dat er nog niet op staat en het toe te voegen aan de poster;
  • als inspiratie te dienen om een eigen festival te creëren in hun jeugdhuis/school. 

Bekijk en download de poster en de begeleidende brief. Goesting om zo’n posters op te hangen? Dat kan! Bestel je gratis exemplaar via info@lasso.be. Feedback is ook welkom via farah.mohamed@lasso.be.

Artistieke & culturele sector Communicatie Publiekswerking