Documentatie

Lasso & EHB | Move It Kanal: Onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren uit Brusselse Kanaalzone

Met Move It Kanal wil Lasso samen met haar partners JES vzw, d'Broej en RAB/BKO, de cultuurparticipatie van jongeren (10-20 jaar) uit de Brusselse kanaalzone bevorderen. Onderzoekspartner voor de duur van het project is de Opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel.

Het onderzoek over cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse kanaalzone is van start gegaan. De vrijetijdsparticipatie van de Vlaming is regelmatig het voorwerp van onderzoek. Ook de leefwereld van Vlaamse jongeren wordt regelmatig onderzocht. De vrijetijds-, en bij uitbreiding cultuurparticipatie, en de leefwereld van de Brusselse jongeren daarentegen blijken vaak een blinde vlek. We hebben er het raden naar of ze deelnemen aan het al dan niet gesubsidieerde cultuuraanbod of actief zijn als amateurkunstenaars. Hanne Stevens, onderzoeker verbonden aan de Erasmushogeschool Brussel (EHB Opleiding Sociaal Werk), wil daar in het kader van het project Move It Kanal verandering in brengen. Met haar onderzoek spitst ze zich toe op de cultuurparticipatie van jongeren uit de Zone voor Stadsvernieuwing, meer bepaald de Brusselse Kanaalzone en het culturele aanbod voor deze jongeren. Download hier >>> een interview met Hanne Stevens, onderzoekster voor het project, over de stand van zaken van Move It Kanal en haar onderzoek.

Move It Kanal is een project van Lasso en de EHB Opleiding Sociaal Werk i.s.m. JES vzw, d'Broej, RAB/BKO. Het project wordt ondersteund door het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Europese Unie in het kader van EFRO Brussel.

Meer info over Move It Kanal >>>

Diversiteit Publiekswerking