Documentatie

Observatoire des Politiques Culturelles | Cultuur in tijden van intercommunales

In nummer 54 van L'Observatoire brengt het tijdschrift verslag uit over de ontwikkeling van het cultuurbeleid op intergemeentelijk niveau en gaat het na of we daarbij van een echte vernieuwing kunnen spreken bij de intercommunales.


Cultuur in tijden van intercommunales 

Onder de titel La culture à l'âge de l'intercommunalité kijkt deze editie naar een toekomst waarin intergemeentelijke culturele bestedingen die van de gemeenten zullen voorbijsteken. De balans wordt opgemaakt van de evolutie van het cultuurbeleid op intergemeentelijk niveau.

Hoe passen de intercommunales en hun partners zich aan de nieuwe situatie aan om een cultureel project op te bouwen dat is afgestemd op hun perimeter? Op welke wijze kunnen plattelandsgebieden plaats bieden voor vernieuwing en innovatie van het cultuurbeleid? Zijn metropolen op het gebied van cultuur in staat om de beloftes in te lossen?


Prijs: € 19  

Om u te abonneren op L'Observatoire, klik hier [FR] >>>

Om nummer 54 te bestellen, klik hier [FR] >>>

Artistieke & culturele sector Beleid