Documentatie

Kunst & cultuur in het Brusselse regeerakkoord 2019-2024

RAB/BKO lichtte het regeerakkoord van de nieuwe Brusselse regering door en lijst hier de meest concrete passages op die het kunst- en cultuurbeleid aangaan.

Culturele hoofdstad

Onder het hoofdstuk gewijd aan de internationalisering van de stad ("Een Gewest dat meespeelt op het Europese en internationale toneel", p. 126) komt ook "Brussel, Culturele Hoofdstad 2030" als ondertitel aan bod. De nieuwe regering zal Brussel formeel voordragen als kandidaat culturele hoofdstad van Europa in 2030. 'Die kandidatuur moet een aanzet geven om de creatieve krachten te bundelen en de gelegenheid vormen om een nationale ambitie voor de hoofdstad aan de dag te leggen,' klinkt het. Daarbij verzekert de nieuwe regering dat ze de culturele sector op grote schaal zal betrekken. 

Eind 2016 kondigde Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, al officieel aan dat hij een Brusselse kandidatuur wilde indienen om de culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het Gewest te ontwikkelen, gaf hij de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), Brussels Museums en La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise) om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en te mobiliseren in een inclusieve en participatieve dynamiek. Het resultaat van die eerste consultatie vind je hier terug >>>.

Kunst- en cultuurbeleid

In hetzelfde hoofdstuk stelt de nieuwe regering voor om een tweetalig eenheidsloket voor de Brusselse cultuurspelers en kunstenaars op te richten. Op die manier hoopt ze bicommunautaire culturele initiatieven te ondersteunen, in het kader van een gezamenlijke culturele visie. Ook wil de regering de uitbouw van een Brussels centrum voor stadscultuur (dans, muziek, dramatische kunsten, beeldende kunsten) opstarten en coördineren. Daarnaast moet het gemakkelijker worden om street art in de stad te ontwikkelen.

Wat KANAL - Centre Pompidou betreft neemt de regering zich voor haar plannen voort te zetten en de vroegere Citroëngarage aan het IJzerplein 'om te vormen tot een “Culturele Stad”'. Dat project is toevertrouwd aan de Stichting Kanal, die 'nog nauwer' zal samenwerken met de verschillende Brusselse openbare diensten 'om het project daadwerkelijk uit te voeren en ervoor te zorgen dat het zich openlijk richt tot de wijk en de Brusselse kunstenaars.'

De regering houdt zich eraan 'om in samenwerking met de gemeenten, de federale staat en de gemeenschappen één enkele bewegwijzering voor alle culturele trekpleisters in het gewest in te voeren.' Ze zal ook het Flageyproject, 'een baken met grote symboolwaarde in het Brusselse cultuurleven,' ondersteunen en ze garandeert een versterking van de steun voor screen.brussels, met als doel de creatieve industrie en de audiovisuele sector te structureren.

Kunst- en cultuur in andere beleidsdomeinen

Ook in andere hoofdstukken wordt er over kunst en cultuur gesproken. Zo neemt de regering zich voor om elk initiatief te steunen 'dat een project rond een museum of museumruimte gewijd aan de migratie wil opzetten,' om een positief beeld van migratie in onze samenleving te versterken en de nog steeds bestaande vooroordelen te doorbreken (p.48). Ze zal ijveren voor een sterkere culturele expressie in de openbare ruimte, ook de tijdelijke openbare ruimten (p. 93). Omdat cultureel erfgoed 'voor heel wat burgers nog altijd een onbereikbaar begrip' is, wil de regering sterkere inspanningen leveren om het publiek bewust te maken van het erfgoed. Dat wil ze doen 'door nieuwe technologieën, digitale tools, virtuele bezoeken en 3D-digitaliseringen te ontwikkelen' (p. 94).


Lees het volledige regeerakkoord hier >>>

Artistieke & culturele sector Beleid