Documentatie

KEA | Covid-19 | Studie naar nationale maatregelen in Europa

Het KEA European Affairs publiceerde onlangs een studie over de verschillende maatregelen die voor de culturele en creatieve sector in elk van de lidstaten zijn genomen om de gevolgen van de crisis te beperken. 


Tijdens de eerste golf van het nieuwe coronavirus viel de kunsten- en cultuursector in België en elders tijdelijk stil. Van de ene op de andere dag moesten bioscopen, theaters, concertzalen, erfgoedsites, kunstgalerijen, culturele centra, ... hun deuren sluiten.

In dit nieuwe verslag identificeert KEA European Affairs 500 unieke maatregelen op nationaal niveau - vanuit de overheid dan wel vanuit publieke en private instellingen - verdeel onder acht categorieën:

  • Structurele en projectsubsidies
  • Uitbreiding of verlenging van maatregelen die al bestonden
  • Werkloosheidsuitkeringen
  • Leningen
  • Vrijstelling of uitstel van legale verplichtingen (belastingen, huur, ...)
  • Betaling van voorschotten
  • Informatiebronnen
  • Vergoedingen voor freelancers

Meer weten? 

  • Meer info [EN] >>>
  • Volledige studie [EN] >>>

* het KEA European Affairs is een internationaal beleidsonderzoekscentrum gespecialiseerd in de creatieve en culturele sectoren en in sport.

Artistieke & culturele sector Beleid Communicatie Culturele infrastructuur Economie Publiekswerking Stadsontwikkeling Toerisme Covid-19