Documentatie

JES | Publicatie: Van Leegstand tot Leeggoed

Steeds minder mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben toegang tot betaalbare en degelijke huisvesting. Tegelijkertijd wordt het gewest geconfronteerd met enorm veel leegstand. In 2009 besloten JES vzw, Samenlevingsopbouw vzw, Bij Ons vzw en Pigment vzw zelf een alternatieve en innovatieve woonvorm te creëren voor en met hun gasten en daar ook een politiek signaal rond te geven. Daarnaast brachten ze ook een publicatie uit over het project Leeggoed. 
'Leeggoed' is een project van tijdelijke bezetting waar participatie centraal staat. Het doel van het collectief is niet enkel om leegstaande gebouwen te bezetten, maar ook om een solidaire woongemeenschap te creëren. Mensen in een precaire situatie hun eigen huisvesting en solidaire woonomgeving laten opeisen en creëren is echter niet evident. Zij zoeken zelf naar leegstaande woningen, onderhandelen met de eigenaar, renoveren de woningen en stellen hun eigen leefregels op. De sociale werkers die het project omkaderen, ondersteunen de bewoners in hun keuzes en handelen. De keuze voor een tijdelijke bezetting en vooral de nadruk op participatie zorgt er enerzijds voor dat de bewoners een gevoel van eigenaarschap over het project ontwikkelen en anderzijds dat de sociale werkers voortdurend het eigen handelen en de eigen normen in vraag stellen. Normatieve professionaliteit heet dat dan in geleerde termen. Het participatief werken rond tijdelijke bezettingen met mensen in een precaire situatie is eigenlijk continu aftasten en onderhandelen over wat aanvaardbaar is: voor het individu, de groep, de werkers en voor de maatschappij.

Lees hier de volledige publicatie.

Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling