Documentatie

GCDN | Onderzoek | Capturing Value and Preserving Identity

Het Global Cultural Districts Network, waar RAB/BKO lid van is, publiceerde een Engelstalige studie over manieren waarop culturele buurten inkomsten kunnen genereren uit culturele infrastructuur maar tegelijk ook het lokale karakter kunnen beschermen en manieren om die inkomsten eerlijk te verdelen.


De door het Global Cultural Districts Network (GCDN) gepubliceerde studie van Kiley Arroyo vat een reeks principes, instrumenten en tactieken samen die moeten helpen om de balans te bewaren tussen inkomsten genereren enerzijds een lokale, culturele, publieke identiteit bewaren anderzijds. 

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Economie Stadsontwikkeling