Documentatie

FWB | Focus Culture 2020

Het jaarverslag van de cultuuradministratie van de FWB, "Focus Culture 2020", kan online worden geraadpleegd. Naar goede gewoonte is het een jaaroverzicht van de uitvoering van het cultuurbeleid.


Het jaarverslag bevat zoals elk jaar kwalitatieve gegevens onder de noemer van "Dossiers" en kwantitatieve gegevens onder de noemer van "Feiten". 

De editie van 2020, die grotendeels gewijd is aan de pandemie, verschilt om verschillende redenen van de vorige edities:

  • In het verslag van 2020 wordt de balans opgemaakt van de steun die de culturele actoren hebben gekregen om het hoofd te bieden aan de grote crisis die de wereld heeft doorgemaakt;
  • Het is voor het eerst samengesteld door externe journalisten.

Ook alle initiatieven en nieuwigheden van 2020 komen aan bod. De invoering van het nieuwe cultuurbestuur, de nieuwe portaalsite voor de Belgische literatuur "Objectif Plumes", de 50e verjaardag van de culturele centra, de geleidelijke invoering van de PECA of de gelijkheid van mannen en vrouwen in de sector van de podiumkunsten zijn enkele van de elementen die in deze editie worden belicht.

Artistieke & culturele sector Beleid