Documentatie

Culture & Démocratie | Blog | Platform voor de waarneming van culturele rechten

Culture & Démocratie lanceert een blog over culturele rechten. Bedoeling is om de kennisdeling en uitwisseling rond culturele rechten te vergemakkelijken.


Onder leiding van Culture & Démocratie wil het 'platform voor de waarneming van culturele rechten' binnen de FWB via het blog verschillende standpunten over culturele rechten (van spelers uit het veld, kunstenaars, cultuurwerkers, onderzoekers, ...) samenbrengen om ze te problematiseren en nieuwe leessleutels aan te reiken, aangepast aan de verschillende realiteiten van het brede socio-culturele veld.

Het platform voor de waarneming van culturele rechten, dat in mei 2019 het licht zag, heeft 2 hoofddoelstellingen

  • De uitoefening van culturele rechten tot onderzoeksobject maken via observatie en problematisering;
  • Ten minste één benadering van culturele rechten bedenken: een methode om de doeltreffendheid ervan te observeren, die kan worden getransponeerd naar andere onderzoeksgebieden (kunstensector, voortgezet onderwijs, creatieve industrieën, enz.)

Om deze doelstellingen te bereiken, heeft het platform de volgende 3 missies vooropgesteld: 

  • Participatief onderzoek
  • Digitaal platform
  • Partnerschappen

Het project van het platform voor de waarneming van culturele rechten heeft een looptijd van drie jaar (2019-2021) en bestaat uit een stuurgroep van tien leden die om de twee maanden bijeenkomen om de balans op te maken van de acties, de praktische besluiten en de methodologische richtsnoeren. Anderzijds bestaat het ondersteunend comité uit 29 leden die ten minste eenmaal per jaar bijeenkomen om de samenhang van de acties met de missies en hun zinvolheid te beoordelen.

Artistieke & culturele sector Diversiteit Publiekswerking