Documentatie

Parlementaire verslagen maart 2021

In dit artikel bieden we een overzicht van de vragen en besluiten gelinkt aan cultuur die de voorbije maand aan bod kwamen bij de verschillende Belgische overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC, Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF).


[dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt, afhankelijk van de publicatie van de parlementaire verslagen van elke overheid].

Voor het overzicht van de Franstalige overheden: zie onderaan deze pagina.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

23/03/2021 - Schriftelijke vragen

22/03/2021 - Commissie Territoriale Ontwikkeling

 • Vraag van Els Rochette aan Rudi Vervoort: De ruimten voor kunstenaars in Brussel
 • Vraag van Geoffroy Coomans de Brachène aan Rudi Vervoort: La préparation des vacances de carnaval 2021 pour le tourisme bruxellois

Het integrale verslag >>>

19/03/2021 - Plenaire vergadering

 • Vraag van Hilde Sabbe over de faillissementen in de sectoren die gesteund worden door de Tetra-premie

Het integrale verslag >>>

15/03/2021 - Commissie Financiën / Algemene Zaken

 • Vraag van Pierre-Yves Lux aan Rudi Vervoort: Bruxelles, capitale européenne de la culture en 2030, le résultat du processus de désignation des porteurs de projet et l'état d'avancement des concertations
 • Vraag van Aurélie Czekalski aan Rudi Vervoort: L'accompagnement financier structurel à la suite de la baisse de fréquentation des musées bruxellois en raison de la crise sanitaire
 • Vraag van Isabelle Emmery aan Sven Gatz: l'extension du système de tax shelter aux jeux vidéo
 • Vraag van Julien Uyttendaele aan Rudi Vervoort en Sven Gatz: la pérennité du Musée et des actions menées par la fondation Marc Sleen

Het integrale verslag >>>

10/03/2021 - Commissie Economische Zaken / Tewerkstelling

 • Vraag van Véronique Lefrancq aan Barbara Trachte: les critères des aides régionales pour les secteurs non essentiels

Het integrale verslag >>>

5/03/2021 - Plenaire sessie

 • Vraag van Hilde Sabbe aan Bernard Clerfayt: de stand van zaken van de regeringsmaatregelen voor de Brusselse culturele sector

Het integrale verslag >>>

1/03/2021 - Commissie Territoriale Ontwikkeling

 • Vraag van Lotte Stoops aan Rudi Vervoort: de vacante betrekking van artistiek directeur bij Kanal
 • Vraag van Isabelle Pauthier aan Rudi Vervoort: le développement du tourisme régénérateur
 • Vraag van Céline Fremault aan Pascal Smet: L'incendie à Bozar

Het integrale verslag >>>

Vlaamse Gemeenschapscommissie

/

Vlaamse Overheid

29/03/2021 Publicatie schriftelijke vragen 

25/03/2021 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Vraag om uitleg over het pleidooi voor een Europese culturele New Deal 'Odysseus' van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over het benoemen van de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds en andere culturele organisaties van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de aanstelling van een bestuurder bij het Vlaams Audiovisueel Fonds en het effect van zijn uitspraken over vrouwen en mensen uit de lgbtqi+- gemeenschap van Katia Segers aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over het belang van erfgoed in cultuureducatie van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de Dag van de Cultuureducatie van Katia Segers aan minister Jan Jambon en minister Ben Weyts
 • Vraag om uitleg over de Dag van de Cultuureducatie van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de bestuurlijke hervormingen in het museale landschap van Filip Brusselmans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de impact van de regiovorming op de cultuursector van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon
 • Ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten van de Vlaamse Regering

Het integrale verslag >>>

23/03/2021 Publicatie schriftelijke vragen

17/03/2021 Plenaire vergadering

 • Actuele vraag over het al dan niet uitvoeren van testevenementen voor de cultuur- en evenementensector van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Zuhal Demir
 • Actuele vraag over de inzet van sneltesten in het kader van het verdere versoepelingsplan van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
 • Actuele vraag over de testevents van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Zuhal Demir
 • Actuele vraag over de verdere stappen in het proces van de regiovorming van Paul Van Miert aan minister Bart Somers

Het integrale verslag >>>

16/03/2021 Publicatie schriftelijke vragen

11/03/2021 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Vraag om uitleg over de Vlaamse brede heroverweging voor het beleidsdomein Cultuur van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over vrijwilligerswerk tijdens en na corona van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over het evaluatierapport van De Federatie over het Bovenlokaal Cultuurdecreet van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon

Het integrale verslag >>>

09/03/2021 Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

 • Vraag om uitleg over de voorwaarden voor de organisatie van massa-evenementen de komende zomerperiode van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir

Het integrale verslag >>>


Artistieke & culturele sector Beleid