Documentatie

Parlementaire verslagen januari 2021

In dit artikel bieden we een overzicht van de vragen en besluiten gelinkt aan cultuur die de voorbije maand aan bod kwamen bij de verschillende Belgische overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC, Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF).


[dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt, afhankelijk van de publicatie van de parlementaire verslagen van elke overheid].

Voor het overzicht van de Franstalige overheden: zie onderaan deze pagina.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

18/01/2021 Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling

 • Vraag van Pierre-Yves Lux aan Rudi Vervoort: het ontslag van de muziekprogrammator van Kanal
 • Vraag van Mohamed Ouriaghli aan Rudi Vervoort: stadsvernieuwingscontracten in het Brussels gewest

Het integrale verslag >>>

Vlaamse Gemeenschapscommissie

08/01/2021 De Raad: ochtendvergadering

 • Vraag van Lotte Stoops aan Pascal Smet betreffende het initiatief Offstage
 • Vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar de bepalingen van de Vlaamse decreten binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport

Integraal verslag >>>

26/01/2021 Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van 26 januari 2021

 • Vraag om uitleg van Els Rochette aan Pascal Smet betreffende de steun aan cultuurwerkers die getroffen worden door de coronacrisis

Integraal verslag >>>

Vlaamse Overheid

07/01/2021 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Vraag om uitleg over de kerninstellingen in het nieuwe Kunstendecreet van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over het nieuwe cultuurkanaal 'Podium 19' van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon en minister Benjamin Dalle
 • Vraag om uitleg over het nieuwe cultuurkanaal 'Podium 19' van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over het nieuwe cultuurkanaal 'Podium 19' van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon

Het integrale verslag >>>

08/01/2021 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Verslag van de hoorzitting over het bevolkingsonderzoek betreffende de amateurkunsten

Het integrale verslag >>>

11/01/2021 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

 • Advies over het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wat het waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid

Het integrale advies >>>

14/01/2021 Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Vraag om uitleg over de crisisanalyse van de cultuursector van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over culturele evenementen in het kader van EventFlanders van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de steunmaatregelen voor de event- en cultuursector van Katia Segers aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de culturele activiteitenpremie van Katia Segers aan minister Jan Jambon

Integraal verslag >>>

21/01/2021 Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Vraag om uitleg over het aangekondigde museum voor de cultuur en de geschiedenis van Vlaanderen van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de plannen van de Vlaamse Regering om een nieuw museum voor de cultuur en geschiedenis van Vlaanderen op te richten van Katia Segers aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de herijking van de cultuurdecreten van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de aanwending van de projectenlijn sociaal-cultureel werk in het kader van het relancebeleid van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon

Integraal verslag >>>

Artistieke & culturele sector Beleid