Documentatie

Parlementaire verslagen februari 2021

In dit artikel bieden we een overzicht van de vragen en besluiten gelinkt aan cultuur die de voorbije maand aan bod kwamen bij de verschillende Belgische overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC, Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF).


[dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt, afhankelijk van de publicatie van de parlementaire verslagen van elke overheid].

Voor het overzicht van de Franstalige overheden: zie onderaan deze pagina.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

01/02/2021 - Commissie Europese Aangelegenheden

 • Vraag van Lotte Stoops aan Pascal Smet: De invloed van de brexit op de Brusselse muziekscène en de audiovisuele sector

Het integrale verslag >>>

02/02/2021 - Commissie Mobiliteit

 • Vraag van Hilde Sabbe aan Elke Van den Brandt: Een maatschappelijk relevant kunstbeleid in de Brusselse openbare ruimtes, MIVBstations inclusief

Het integrale verslag >>>

10/02/2021 - Commissie Economische Zaken / Tewerkstelling

 • Vraag van Matteo Segers aan Bernard Clerfayt: [FR] L'état des lieux et le suivi des aides Covid-19 aux travailleurs intermittents de la culture aux associations culturelles

Het integrale verslag >>>

Vlaamse Gemeenschapscommissie

/

Vlaamse Overheid

10/02/2021 Plenaire vergadering Vlaams Parlement

 • Actuele vraag over de draaiboeken voor een exitstrategie van Maaike De Vreese aan minister Hilde Crevits
 • Actuele vraag over de maatregelen om de festivalzomer te redden van Conner Rousseau aan minister Hilde Crevits 
 • Actuele vraag over maatregelen om de evenementensector te steunen bij de voorbereiding van de zomerevenementen van Karin Brouwers aan minister Hilde Crevits

Het integrale verslag >>>

11/02/2021 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Vraag om uitleg over de taskforce Cultuur van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de Interministeriële Conferentie voor Cultuur van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de gevolgen van de regiovorming voor het beleidsdomein Cultuur van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over het leenrecht bij amateurkunstenorganisaties van Marius Meremans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de bestuurscode Cultuur en het opnieuw samenstellen van verschillende raden van bestuur van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de aandacht voor cultuur in het onderwijs en de samenwerking tussen beide domeinen van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de evaluatienota rond de visitaties in het Amateurkunstendecreet van Marius Meremans aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over de professionele gidsen en culturele bemiddelaars voor wie een sterk statuut en kader ontbreekt van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon

Het integrale verslag >>>

12/02/2021 Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Advies over het voorstel van decreet van Filip Brusselmans, Johan Deckmyn, Klaas Slootmans en Chris Janssens tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wat het waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid

Lees het advies >>>

17/02/2021 Publicatie schriftelijke vragen 

25/02/2021 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Vraag om uitleg over de hervorming van het statuut van de kunstenaar van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon 
 • Vraag om uitleg over het kunstenaarsstatuut van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon 
 • Vraag om uitleg over auteursrechten in tijden van corona van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon 
 • Vraag om uitleg over het project 'Digitaal Podium' van Cultuurconnect en de kritiek daarop van het Overleg Kunstenorganisaties van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon 
 • Vraag om uitleg over de vragen van het Overleg Kunstenorganisatie over de digitalisering van het cultuurlandschap van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon
 • Vraag om uitleg over het Vlaamse beleid inzake de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector van Katia Segers aan minister Jan Jambon

Het integrale verslag >>>

Artistieke & culturele sector Beleid