Documentatie

Parlementaire verslagen november 2020

In dit artikel bieden we een overzicht van de vragen en besluiten gelinkt aan cultuur die de voorbije maand aan bod kwamen bij de verschillende Belgische overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC, Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF).


[dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt, afhankelijk van de publicatie van de parlementaire verslagen van elke overheid].

Voor het overzicht van de Franstalige overheden: zie onderaan deze pagina.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

9/11/2020 - Commissie Territoriale Ontwikkeling

 • Vraag van Julien Uyttendaele aan Alain Maron en Pascal Smet: "l'encadrement environnemental et légal du procédé de "clean tag""
 • Vraag van Viviane Teitelbaum aan Nawal Ben Hamou en Pascal Smet: "la seconde édition de la journée du matrimoine à Bruxelles"

Het integrale verslag >>>

10/11/2020 - Commissie Mobiliteit

 • Vraag van Gaëtan van Goidshenovenaan Elke Van den Brandt: over de ondergrondse stadsprojecten van Brussel Mobiliteit en de MIVB

Het integrale verslag >>>

Vlaamse Gemeenschapscommissie

17/11/2020 - Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

 • Vraag van Els Rochette aan Bianca Debaets over de rol van culturele organisaties in de discussienota "Eenzaamheid in Brussel"

Het integrale verslag >>>

Vlaamse Overheid

10/11/2020 Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

 • Verslag van de gedachtewisseling over het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand

Integraal verslag >>>

12/11/2020 Plenaire vergadering

 • Actuele vraag over het openstellen van de aanvraagprocedure voor de culturele activiteitenpremie van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon

Verslag van de actuele vraag >>>

20/11/2020 Kwantitatieve bepalingen Cultureelerfgoeddecreet

 • Schriftelijke vraag (uit september, nu gepubliceerd) over Bezoekerscijfers musea van Stephanie D'Hose (Open Vld) aan minister Jan Jambon

De schriftelijke vraag >>>

23/11/2020 - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Verslag van de hoorzitting
  • over het voorstel van resolutie over een sterk relanceplan voor de cultuur- en eventsector van Katia Segers, Kurt De Loor en Conner Rousseau;
  • en over het voorstel van resolutie van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde over het uitzetten van een sterk en duurzaam relanceplan voor de culturele en creatieve sector.

Het integrale verslag >>>
Bijlage 1: presentatie oKo >>>
Bijlage 2: presentatie VAF >>>


Artistieke & culturele sector Beleid