Documentatie

Parlementaire verslagen december 2021

In dit artikel bieden we een overzicht van de vragen en besluiten gelinkt aan cultuur die de voorbije maand aan bod kwamen bij de verschillende Belgische overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC, Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF).


[dit maandelijkse artikel is altijd non-exhaustief en wordt zo regelmatig mogelijk bijgewerkt, afhankelijk van de publicatie van de parlementaire verslagen van elke overheid]

Voor het overzicht van de Franstalige overheden: zie onderaan deze pagina.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

24/12/2021 - Plenaire vergadering

 • Actualiteitsvraag van Joëlle Maison aan Rudi Vervoort, Bernard Clerfayt en Barbara Trachte over "het besluit van het Overlegcomité om een deel van de culturele sector met ingang van 26 december 2021 te sluiten";
 • Toegevoegde actualiteitsvraag van Matteo Segers betreffende "de eventuele maatregelen ten gunste van de Brusselse culturele sector, afgesloten na het laatste Overlegcomité";
 • Toegevoegde actualiteitsvraag van Clémentine Barzin betreffende "de overwogen steun voor de Brusselse culturele sector als gevolg van de door het Overlegcomité besloten sluiting".
 • Toegevoegde actualiteitsvraag van Els Rochette betreffende "de overwogen steun voor de Brusselse culturele sector als gevolg van de door het Overlegcomité besloten sluiting".

Het integrale verslag >>>

23/12/2021 - Plenaire vergadering (namiddag)

 • Tussenkomst van Fouad Ahidar ("Ik begin met een oproep van mijn collega's Hilde Sabbe en Els Rochette, een teken van steun aan de culturele sector.")
 • Tussenkomst van Céline Fremault ("Le Comité de concertation a pris la décision de boucler la culture : ce sont encore des projets qui meurent, des artistes qui vont rester sur le banc de touche et des spectateurs qu'on va empêcher de s'évader.")
 • Tussenkomst van Jan Busselen ("We zijn in een crisis beland, de eerstelijnszorg is een ramp, we slagen er niet in om een beleid uit te stippelen waarin de zorg en de cultuursector naar waarde worden geschat.")

Het integrale verslag >>>

23/12/2021 - Plenaire vergadering (ochtend)

 • Tussenkomst van Arnaud Verstraete ("De manier waarop de cultuursector is stilgelegd, blijkbaar zonder onderbouwd advies van de experts, is niet voor herhaling vatbaar in 2022.")
 • Tussenkomst van Françoise De Smedt ("Ondertussen blijft u absurde beslissingen nemen, zoals de sluiting van de cultuursector.")

Het integrale verslag >>>

22/12/2021 - Commissie Economische Zaken / Tewerkstelling

 • Vraag om uitleg van Matteo Segers aan Bernard Clerfayt, betreffende "la troisième enveloppe d'aides Covid-19 destinée aux travailleurs intermittents de la culture".
 • Aanvullende vraag van Fadila Laanan ("Le secteur de la culture, en particulier, est fort inquiet face à l'incertitude liée aux nombreux changements que nous avons connus.")
 • Aanvullende vraag van Khadija Zamouri ("Sound of Silence roept mensen op om evenementen bij te wonen en moedigt initiatiefnemers aan om ze te blijven organiseren.")
 • Aanvullende vraag van Clémentine Barzin ("Mon groupe a également beaucoup interpellé Mme Trachte au sujet de la culture non subsidiée et il est important que nous puissions prendre en considération les besoins supplémentaires des intermittents et artistes.")
 • Aanvullende vraag van Jan Busselen ("Er bestaan premies, maar zoals de heer Segers al zei, vallen sommigen uit de boot omdat hun inkomsten net te hoog zijn. Krijgen zij begeleiding naar andere vormen van steun?")

Het integrale verslag >>>

06/12/2021 - Commissie Territoriale Ontwikkeling

 • Vraag om uitleg van Mathias Vanden Borre aan Rudi Vervoort betreffende "het afkeurend oordeel van het Rekenhof betreffende de gecertificeerde rekening 2020 van visit.brussels".
 • Mondelinge vraag van Geoffroy Coomans de Brachène aan Rudi Vervoort betreffende "de ontwikkeling van het dossier van het Museum voor Moderne Kunst".

Het integrale verslag >>>

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

14/12/2021 - De Raad

 • Vraag van Lotte Stoops aan Pascal Smet, over duurzaam energie- en ecologisch beleid CJS.

Het integrale verslag >>>

VLAAMSE OVERHEID

/

Artistieke & culturele sector Beleid