Documentatie

Parlementaire verslagen mei 2021

In dit artikel bieden we een overzicht van de vragen en besluiten gelinkt aan cultuur die de voorbije maand aan bod kwamen bij de verschillende Belgische overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC, Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF).


[dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt, afhankelijk van de publicatie van de parlementaire verslagen van elke overheid].

Voor het overzicht van de Franstalige overheden: zie onderaan deze pagina.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

05/05/2021 - Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling

 • Vraag van Véronique Lefrancq aan Barbara Trachte: L'impact du 3ème lockdown et les perspectives d'aides
 • Vraag van Clémentine Barzin aan Barbara Trachte: Le soutien économique à la reprise du secteur événementiel

Het integrale verslag >>>

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

/

VLAAMSE OVERHEID

27/05/2021 - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Vraag om uitleg over de uitwerking van een indemniteitsregeling voor de cultureelerfgoedsector van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon;
 • Vraag om uitleg over de Interministeriële Conferentie voor Cultuur van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon;
 • Vraag om uitleg over de open brief van het netwerk Cult met de vraag naar integrale ondersteuning van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon en minister Bart Somers;
 • Vraag om uitleg over de open brief van het netwerk Cult over de ongerustheid bij de lokale cultuurhuizen van Katia Segers aan minister Jan Jambon;
 • Vraag om uitleg over de ventilatiesystemen in de cultuurhuizen in het licht van de coronacrisis van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon.

Het integrale verslag >>>

06/05/2021 - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 • Vraag om uitleg over het cultuurkanaal 'Podium 19' van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon;
 • Vraag om uitleg over het opmaken van nieuwe beheersovereenkomsten voor de Vlaams-Nederlandse culturele instellingen van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon;
 • Vraag om uitleg over armoede in de cultuursector van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon;
 • Vraag om uitleg over de bevraging van het Gents Kunstenoverleg over de penibele situatie van kunstenaars van Katia Segers aan minister Jan Jambon;
 • Vraag om uitleg over een voorzichtige heropstart voor de zomer van het lokaal sociaal-cultureel werk van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon;

Het integrale verslag >>>

06/05/2021 - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

 • Vraag om uitleg over de relancevoorstellen van de Taskforce Cultuur en de initiatieven van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van Karin Brouwers aan minister Hilde Crevits

Het integrale verslag >>>

04/05/2021 - Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

 • Vraag om uitleg over de beslissing van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel tot tijdelijke sluiting van de afdeling Oude Kunst van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir

Het integrale verslag >>>

Artistieke & culturele sector Beleid