Documentatie

Parlementaire verslagen december 2020

In dit artikel bieden we een overzicht van de vragen en besluiten gelinkt aan cultuur die de voorbije maand aan bod kwamen bij de verschillende Belgische overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschap, VGC, Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF).


[dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt, afhankelijk van de publicatie van de parlementaire verslagen van elke overheid].

Voor het overzicht van de Franstalige overheden: zie onderaan deze pagina.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

07/12/2020 - Ontwerp van Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021

  • Vragen van Juan Benjumea Moreno ver het budget voor de Brusselse kandidatuur om Culturele Hoofdstad van te worden en over het budget voor het eenheidsloket voor de kunsten en cultuur.

Het volledige document >>>

17/12/2020 - Plenaire vergadering

  • Onder meer Els Rochette over de steunmaatregelen en "een meertalige, laagdrempelige cultuurbalie"

Het integrale verslag >>>

Vlaamse Gemeenschapscommissie

01/12/2020 - De Raad: Strategisch Meerjarenplan 2021-2025

Het Strategisch Meerjarenplan >>>

11/12/2020 - De Raad: ochtendvergadering

  • Vragen en opmerkingen over de cultuursector van o.m. Arnaud Verstraete, Jan Busselen, Bianca Debaets aan Pascal Smet.
  • Vraag van Jan Busselen over de 2,3 miljoen euro die wordt vrijgemaakt voor atelierruimte voor kunstenaars.
  • Lotte Stoops o.a. over tijdelijke en duurzame ruimte voor artistieke productie en cultuur, over kunstenaars in de scholen.

Het integrale verslag >>>

Vlaamse Overheid

10/12/2020 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

  • Vraag om uitleg over de open brief van cultuurwerkers met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon
  • Vraag om uitleg over cultuurcheques voor jongeren van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon
  • Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wat het waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid van Filip Brusselmans, Johan Deckmyn, Klaas Slootmans en Chris Janssens

Woordelijk verslag >>>

23/12/2020 Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits

  •  Coronacrisis - Aanvragen aanmoedigingspremie door culturele ondernemingen 

De schriftelijke vraag en het antwoord >>>

Artistieke & culturele sector Beleid