Documentatie

Fonds Europese Wijk | Presentatie vergadering

RAB/BKO zetelt in twee raden die reflecteren over de toekomst van de Europese wijk: Equama en het Fonds Europese Wijk. Van die laatste delen we hier de presentatie van de afgelopen vergadering.

Fonds Europese Wijk

Het Fonds Europese Wijk werd opgericht in 2001 om het imago, de inrichting en de werking van de Europese wijk te verbeteren. Daarbij werkt het op vijf assen:

  1. Een Europees stadscentrum ontwikkelen met een mix aan functies
  2. De bestemmings- en gebruiksmix van het immobiliënpatrimonium herstellen
  3. De stedenbouwkundige kwaliteit van nieuwe immobiliënprojecten behartigen
  4. Verbeteren van de (zachte) mobiliteit
  5. Evenementen, communicatie en sponsoring

Website van het Fonds Europese Wijk >>>

Ateliers Bruxelles Europe

Het project "Ateliers Bruxelles Europe" werd gelanceerd door het Fonds Europese Wijk, perspective.brussels en de Stad Brussel om de verschillende aspecten van het leven in de Europese wijk te verkennen en om een nieuwe dynamiek te brengen, geïnspireerd door de ervaringen van de bewoners en gebruikers. Samen stellen zij een samenwerkingsstructuur voor die de wijk als geheel omvat. De modus operandi van deze structuur wordt de organisatie van een reeks participatieve workshops als aanvulling op de middellange- en langetermijnstudies die worden uitgevoerd, namelijk de PAD, PPAS,... Het zou dus op korte termijn worden uitgevoerd en zou worden afgesloten met concrete voorstellen die ongetwijfeld beter geschikt zijn voor (burger)participatie.

Vind hier meer info over Ateliers Bruxelles Europe [ENG] >>>

Vergadering

De voorbije vergadering ging onder meer over smart cities, waarbij er gepoogd wordt om in kaart te brengen welke culturele spelers er aanwezig zijn in de wijk; over de invulling van publieke en private ruimte; over (zachte) mobiliteit, ... Er zou onder meer een 'Brusselse ambassade' moeten komen via tijdelijke invulling, met als doel om de wijk toegankelijker te maken en een experimentele ruimte te creëren voor dialoog met de bewoners en gebruikers.

Culturele infrastructuur Europa Stadsontwikkeling Toerisme