Documentatie

Flanders Art Institute | Kunst in de publieke ruimte: acht aanbevelingen voor beleid en praktijk

In 2014 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor Pilootprojecten Kunst in Opdracht. Onder het motto ‘Meer dan object’ werden opdrachtgevers en kunstenaars uitgedaagd om nieuwe, eigentijdse pistes te ontwikkelen rond kunst in opdracht voor de publieke ruimte. De selectie van de projecten en de begeleiding ervan gebeurde door een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers (Kunstenpunt, de Vlaamse Bouwmeester en het Departement Cultuur, Jeugd en Media) en drie externe deskundigen. Vanuit de rijke ervaring met de vijf piloottrajecten wenst de stuurgroep acht aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers en opdrachtgevers.

Lees meer (EN) >>>
Publicatie >>>

Artistieke & culturele sector Stadsontwikkeling