Documentatie

Europese Commissie | Studie | Werkomstandigheden bij kunstenaars en cultuurwerkers

Het European Expert Network on Culture and Audiovisual van de Europese Commissie publiceerde een nieuwe studie over de status en de werkomstandigheden van kunstenaars en cultuurwerkers.


De studie werd uitgevoerd in samen werking met The International Network for Contemporary Performing Arts (IETM), On The Move, PEARLE – Live Performance Europe, Freemuse en Culture Action Europe (CAE)

Er wordt gekeken naar de werkgelegenheid bij kunstenaars en werknemers in de kunsten- en cultuursector in de lidstaten van de Europese Unie: het statuut en de rechten van kunstenaars, sociale zekerheid, het zelfstandigenstatuut, de ondersteuning van ecosystemen en alternatieve financiering, artistieke vrijheid, loopbaanontwikkeling en de maatregelen ter bestrijding van de Covid-crisis.

De studie maakt duidelijk dat het vooral aan de lidstaten zelf is om de arbeidsomstandigheden van kunstenaars te verbeteren. De studie beveelt aan dat de Europese Commissie goede praktijken verzamelt en verspreidt en de lidstaten informeert over het beleid en de beschikbare maatregelen voor kunstenaars en cultuurwerkers.

Een van de vijf prioritaire thema's van het Council Work Plan for Culture 2019-2022 is "An ecosystem supporting artists, cultural and creative professionals and European content". In het kader daarvan organiseert de Europese Commissie in 2021 de volgende evenementen:

Meer info via Culture Action Europe >>>


Artistieke & culturele sector Beleid Tewerkstelling