Documentatie

Demos | Publicatie: Ruimte maken. Reflectie op de aanpak van diversiteit en interculturaliteit in de cultuursector.

Kunst en cultuur hebben een verbindende rol in onze samenleving. Vanuit artistieke verbeelding, maar evengoed vanuit de alledaagse pragmatiek voedt de cultuursector het actueel debat rond identiteit, inclusie en verschil.

Demos publiceerde tekst 'Ruimte maken' om de sector te inspireren en testimuleren om nieuwe antwoorden te vinden op uitdagingen die de superdiverse samenleving met zich meebrengt. Weerwoord is welkom: hoe maken we vandaag ruimte voor verschil? De tekst kan je downloaden via de site van Demos >>>

Diversiteit