Documentatie

De Tijd & be.brussels | Brussels gewest: zakelijk, cultureel en toeristisch

In 2014 viert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar 25ste verjaardag. In samenwerking met De Tijd ontwikkelde het Gewest een bijlage bij de krant, waarin er aandacht geschonken wordt aan de zakelijke, culturele en toeristische facetten van Brussel. Leen De Spiegelaere, coördinator Brussels Kunstenoverleg, heeft het onder meer over diversiteit en interculturaliteit. Ze prijst de grotecreativiteit in Brussel, maar wijst tegelijk op de versnippering van het cultuurbeleid. De volledige bijlage kan je hier bekijken >>> Hieronder enkele citaten uit de bijlage:


‘Op cultureel vlak kwam de kentering toen Brussel culturele hoofdstad van Europa was in 2000’, vertelt Leen De Spiegelaere, coördinator van het Brussels Kunstenoverleg. Die Vlaamse vzw werkt tegenwoordig voor zo goed als alles samen met haar Franstalige tegenhanger, Réseau des Arts à Bruxelles. ‘In 2009 mondde die samenwerking uit in een Cultuurplan.’ Eén item is daarin cruciaal: ‘interculturaliteit’. Diversiteit moet worden ingebouwd in de cultuuruitingen. ‘Er is op het vlak van diversiteit al heel wat gerealiseerd. Vooral de mentaliteit is veranderd. Men wil almaar minder louter vanuit zijn cultuur denken en handelen. De diversiteit moet en zal er voor alle Brusselaars zijn, met veel aandacht voor meertaligheid’, meent Leen De Spiegelaere. ‘Precies omdat Brussel voor grote uitdagingen staat, is dat van groot belang. Bovendien moet er ook een brug worden geslagen naar het onderwijs.’

Laat duizend culturele bloemen bloeien, maar biedt ze aan in één boeket. Het culturele landschap in Brussel is door de complexe cultuurpolitiek versnipperd. Dat is tegelijk chaotisch en heerlijk creatief, bijzonder divers ook, vindt Leen De Spiegelaere. ‘Maar we moeten nu wel het aanbod bundelen en een coherente aanpak uittekenen. Dat mag niet ten koste gaan van de creativiteit.’

Diversiteit