Documentatie

Cultuurconnect | Digitale systemen bij de kunst- en cultuurhuizen

Welke digitale systemen gebruiken de Vlaamse en Brusselse kunst- en cultuurhuizen en hoe tevreden zijn ze erover? Een online bevraging van Cultuurconnect en iVox werd ingevuld door 114 organisaties. Aangevuld met een tiental diepte-interviews leverde dat een heleboel waardevolle informatie op voor het project Digitaal Podium. De resultaten van het onderzoek vind je in dit verslag.

De komende maanden werkt het team verder aan een conceptnota voor de Vlaamse Overheid, met daarin concrete voorstellen voor meer samenwerking op het vlak van software voor kunst- en cultuurhuizen. In het nieuwsitem hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen, maar onderaan de pagina kan je het hele document downloaden, waar je de resultaten van de bevraging in detail kan nalezen.

Respondenten

114 organisaties vulden online de bevraging in, waarvan 44 cultuurcentra, 31 gemeenschapscentra en 39 kunstenorganisaties. Er is een maximale foutenmarge van 6,7% (95% betrouwbaarheid).

We polsten naar het gebruik van en de tevredenheid over digitale systemen (ticketing, planning, website, CRM) en naar de prioritaire wensen en noden van de sector bij de uitbouw van een gedeelde, geïntegreerde digitale basisinfrastructuur.

97% van de cultuurorganisaties beschikt over een eigen website. 90% gebruikt een ticketingsysteem. 54% gebruikt een planningsysteem. 11% heeft een apart CRM-systeem. Dit laatste percentage ligt lager, omdat de CRM-tool bij veel organisaties in het ticketingsysteem of in de website vervat zit.

Ticketingsystemen

Bij de ticketingsystemen is Ticketmatic marktleider, zeker bij de cultuurcentra (67%) en de kunstenorganisaties (61%). Recreatex is de tweede grootste, vooral bij de gemeenschapscentra (25%). Het wordt in mindere mate gebruikt door de cultuurcentra (14%), maar helemaal niet door de bevraagde kunstenorganisaties. SRO is de derde grote speler.

68% van de organisaties met een digitaal ticketingsysteem is hier tevreden over, 30% is ontevreden. De tevredenheid is hoger bij cultuurcentra (45%) dan bij gemeenschapscentra (25%) en kunstenorganisaties (3%).

Planningsystemen

Bij de planningsystemen is Yesplan marktleider (47%). Vooral cultuurcentra (63%) werken met Yesplan, maar ook kunstenorganisaties (35%) en gemeenschapscentra (25%). Verder heeft 15% Recreatex als digitale planningstool. Je vindt Recreatex vaker bij organisaties die de website of het planningsysteem delen met de gemeente/stad en bij organisaties die meer receptief werken. Andere genoemde leveranciers zijn bijvoorbeeld Dzjintonik, e2e en iTheatre.

66% van de organisaties met een digitale planningstool is hier tevreden over, 29% is ontevreden. Vooral de cultuurcentra en kunstenorganisaties zijn tevreden. De helft van de gemeenschapscentra is dan weer ontevreden.

Websites

Bij de websites is de markt verdeeld over meer spelers dan bij ticketing en planning. Volta en Peppered zijn sterk vertegenwoordigd bij de cultuurcentra en de kunstenorganisaties. LCP bedient 36% van de organisaties die de website delen met de gemeente/stad.

54% van de organisaties met een website is hier tevreden over. De tevredenheid ligt lager dan bij ticketing (68%) en planning (66%). In het totaal is 35% is ontevreden, het meest daarvan de gemeenschapscentra (25%). De kunstenorganisaties zijn vaker heel tevreden en zelden heel ontevreden. 

CRM

Omdat te weinig organisaties werken met een apart CRM-systeem, werd dit gedeelte niet geanalyseerd. Er zijn wel enkele trends zichtbaar in CRM-land.

Een groot aantal van de bevraagde kunst- en cultuurhuizen (68%) segmenteert en communiceert gericht naar de abonnees of de vrienden des huizes. 61% gebruikt Facebook voor gerichte advertenties en 47% segmenteert op basis van verkoophistoriek. Voornamelijk de cultuurcentra en kunstenorganisaties zenden mails naar abonnees en vrienden en segmenteren op basis van verkoophistoriek.

Systemen delen met de gemeente/stad

Gemeenschapscentra delen heel vaak de website met de gemeente/stad (58%), maar ook een vierde van de cultuurcentra die de bevraging invulden, deelt een website met de gemeente/stad. Kunstenorganisatie delen bijna nooit een website of ticketingsysteem met de gemeente/stad. Uit de bevraging blijkt dat een systeem delen met de gemeente/stad een negatief effect heeft op de tevredenheid.

Waarom delen organisaties een systeem met andere gemeentediensten? Vaak gaat het over interne efficiëntie, kostenbesparing, gebruiksgemak voor de eindgebruiker en de medewerkers. Systemen delen brengt ook wel ongemakken mee. De meest genoemde pijnpunten zijn een onaangepaste flow voor eindgebruikers, systemen die niet (volledig) voldoen aan de noden van cultuur en het gebrek aan een overkoepelend orgaan dat opkomt voor die noden.  

Noden

In de online bevraging en aanvullende diepte-interviews vertelden kunst- en cultuurhuizen wat hun noden zijn voor de toekomst op het vlak van digitale systemen. Er is het meeste vraag naar een betere integratie met softwaresystemen binnen de organisatie, meer interne efficiëntie, een verhoogd gebruiksgemak voor de bezoekers en een betere integratie met systemen buiten de organisatie. 

Benieuwd naar het hele verhaal? 

Download hier het document met alle info over het hoe en wat van de bevraging, gedetailleerde data en grafieken, aanvullende inzichten en citaten uit de diepte-interviews >>>

Meer info op de website van Cultuurconnect >>>

Artistieke & culturele sector