Documentatie

Cultuurconnect | Conceptnota | Digitaal podium

Eind 2020 keurde de Vlaamse overheid de conceptnota goed die Cultuurconnect opstelde rond digitale podia. Je kunt het verslag van hun onderzoekstraject nu online raadplegen.


In de conceptnota brengt Cultuurconnect verslag uit van hun onderzoekstraject Digitaal Podium. Overtuigd van de meerwaarde van de digitale basisinfrastructuur voor de bibliotheken die momenteel wordt uitgerold, willen ze op vraag van de Vlaamse overheid een gelijkaardige ambitieuze toekomstdroom verwezenlijken voor de kunst- en cultuurhuizen. 

"In deze toekomstdroom biedt een bovenlokale basisinfrastructuur de kunst- en cultuurhuizen een professionele digitale dienstverlening, waarbij ze ontzorgd worden van de bijhorende IT-beslommeringen (aankoop, beheer, onderhoud, leveranciersmanagement) en meer tijd kunnen investeren in hun culturele kerntaken. Bovendien geeft een digitale basisinfrastructuur sneller toegang tot innovatie en boost het samenwerking tussen huizen."

In 2021 werkt Cultuurconnect samen met enkele pilootgroepen aan de aanbesteding, ontwikkeling en implementatie van een digitale basisinfrastructuur op maat. Ticketing vormt het vertrekpunt bij de ontwikkeling, 4 uitbreidingen zijn mogelijk.


Conceptnota

Artistieke & culturele sector