Documentatie

Culture et démocratie | Neuf essentiels pour penser la culture en commun(s)

Dominerende modellen worden in vraag gesteld in negen fundamentele thema's in Neuf essentiels pour penser la culture en commun(s). In deze publicatie worden verschillende voorstellingen, praktijken en belangen aangekaart die aan dit begrip zijn verbonden met een bijzondere focus op het culturele veld.

Bekijk de publicatie hier online ( in het Frans) >>>


La collection des «Neuf essentiels» est une initiative éditoriale de Culture & Démocratie qui consiste en la compilation, longuement introduite et commentée, de notices bibliographiques concernant des ouvrages incontournables pour qui veut s'informer sur un sujet d'actualité touchant à la culture et/ou à la démocratie.

Artistieke & culturele sector Diversiteit