Documentatie

Culture Action Europe | Covid-19 | Steunmaatregelen in Europa

Culture Action Europe bracht in heel Europa de verschillende steunmaatregelen tijdens de coronacrisis in kaart.


Enkele weken geleden riep Culture Action Europe de leden op om getuigenissen te delen, om zicht te krijgen op de initiatieven die proberen om de effecten van de crisis op de cultuursector te verkleinen. Zo willen ze de voornaamste uitdagingen en eventuele hiaten in de steun zo goed mogelijk identificeren. 

Met deze resultaten hoopt CAE:

"om, samen met de talloze initiatieven uit de sector, bij te dragen aan een beter begrip van deze situatie en om ideeën te verzamelen voor toekomstscenario's op Europees niveau." [Vertaling van RAB/BKO].
Bron"COVID-19 Solidarity and Emergency Response in Europe", Culture Action Europe, 17/06/2020

Welke maatregelen?

De volgende maatregelen worden als levensnoodzakelijk beschouwd: 

  • Overheidssteun voor de lonen van werknemers en -gevers - ter compensatie van verliezen en onzekerheid;
  • Structurele steun voor culturele en creatieve organisaties (op micro-, kleine en middelgrote schaal) - om hun basiswerking tijdens en na de crisis mogelijk te maken door middel van specifieke financiering; 
  • Tijdelijke belastingaftrek voor de culturele en creatieve sector tijdens en na de lockdown;
  • Flexibele, niet al te restrictieve en gemakkelijk toegankelijke subsidies en ondersteuning; 
  • Maatregelen en middelen om de culturele en creatieve sectoren in staat te stellen over te schakelen op nieuwe innovatieve en technologische oplossingen
  • Andere filantropische steun, sponsoring, bundeling van middelen tussen beroepsfederaties, steun van de regio's, solidariteitsinitiatieven, enz. 

Als er geen nieuwe steun kan worden verleend aan de culturele en creatieve sectoren van de EU - op korte of middellange termijn - zullen de reeds bestaande ongelijkheden binnen deze sectoren nog groter worden. 

69% van de ondervraagden gaven aan dat er noodsteunmaatregelen werden genomen in hun land, 30% beschikt niet over dergelijke maatregelen of geeft aan dat deze maatregelen niet van toepassing zijn op cultuurwerkers of organisaties.

Culturele infrastructuur Covid-19