Documentatie

CRISP | Dossier #84: "Le livre" par F. Collard, C. Goethals, M. Wunderle

Dit item bestaat niet in deze taal

"Le livre" , dossier # 84 van het CRISP, analyseert de productieproces ven het boek in de Franse Gemeenschap, een ketting van zowel private als publieke actoren waar culturele en economische doelstellingen zich vermegngen.

"Le livre" is het dossier #84 van CRISP. Het werd gerealiseerd door F. Collard, C. Goethals en M. Wunderle.

Het boek analyseert de volledige productieketen van het boek in de Franse Gemeenschap.

Dit verhaal kende de laatste jaren heel wat verrassende wendingen. Sinds een vijftiental jaar verstoort de digitale revolutie het evenwicht van deze keten, en dit op alle vlakken. Nieuwe personages maken hun intrede, stellen scherpe vragen over de reglementering en de regeling van de sector, terwijl het fenomeen van concentratie nog steeds blijft bestaan. Daarnaast ondervindt het boek concurrentie, zeker bij jongeren, van nieuwe vormen van ontspanning. Wilt dat daarom zeggen dat het boek zich in een crisis bevindt?

Om te antwoorden op deze vraag analyseert dit Dossier de uitgeefketen in de Franstalige gemeenschap. Deze keten, waarbij vele privé- en publieke actoren betrokken zijn, en waar culturele en economische belangen meespelen, wordt geanalyseerd aan de hand van enkele belangrijke evoluties.

Meer info >>>

Artistieke & culturele sector