Documentatie

Courrier hebdomadaire | Hart boven Hard & Tout autre chose

De Courrier hebdomadaire n°2262 (2015), door S. Govaert, beschrijft het ontstaan van de bewegingen Hart boven Hard en Tout autre chose, hun opbouw en wijze van besluitvorming, evoluties en acties. Het tijdschrift plaatst beide bewegingen in de context van de invloedssfeer van de Belgische burger en onderzoekt hun verhouding tot de politieke partijen, de vakbonden en de verenigingssector evenals hun onderlinge relaties. Het staat stil bij hun rol in het proces van politieke besluitvorming.De Vlaamse beweging Hard boven Hard en haar Franstalige tegenhanger Tout autre chose zijn ontstaan uit de wil om “het discours van onze bestuurders dat stelt dat er geen alternatief is voor  de bezuinigingen tegen te gaan". Ze zijn ontstaan uit de reactie op de bezuinigingsmaatregelen van  de overheden na de verkiezingen van mei 2014. Ze zetten zich in voor de vernieuwing van het  democratische debat en strijden voor een maatschappij die meer solidair, eerlijk, emanciperend en  stimulerend is. De twee bewegingen worden gedragen door vertegenwoordigers van het  verenigingsleven (voornamelijk uit de sectoren van kunst en cultuur, personenhulp en vormingen) en  vakbondsorganisaties, maar ook door vele anonieme burgers. Ze willen echter een strikte  onafhankelijkheid tegenover de politieke partijen behouden. Hun acties zijn talrijk en gekenmerkt  door creativiteit: studiedagen en discussiedagen “hartslag”, “Grande Parade” van het voorjaar 2015,  enz.

Hart boven Hard en Tout autre chose zijn niet de eerste bewegingen van deze soort. Ze werden  voorgegaan door andere initiatieven van burgers die hun stem willen laten horen buiten de  traditionele manieren van zich uit te drukken en wijzen van besluitvorming of die andere activiteiten  en democratische participatiemiddelen willen ontdekken. De afkeer tegenover politieke partijen  bevordert de opkomst van deze specifieke vormen van activisme, die soms moeilijk af te bakenen  zijn. In België kon echter geen enkele beweging een dergelijk enthousiasme teweegbrengen in zo’n  korte tijd, en niet alleen een groot aantal mensen doen deelnemen aan haar acties maar ook  organisaties die tot dan toe eerder wantrouwig stonden tegenover wat men meestal  "burgerbewegingen” noemt.

Meer infos, hier >>>

Beleid