Documentatie

Cocof | Rachid Madrane lanceert zijn langverwachte Plan Culturel pour Bruxelles

Rachid Madrane, minister bevoegd voor Cultuur in de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), heeft op vrijdag 4 oktober 2013 zijn Plan Culturel pour Bruxelles voorgesteld met als titel 'Culture et identité bruxelloise'. Het Plan baseert zich onder andere op het Cultuurplan voor Brussel van BKO/RAB en herneemt heel veel van de voorstellen.
De belangrijkste doelstellingen van het Plan Culturel pour Bruxelles zijn:
- het verhogen van de cultuurparticipatie, en het promoten van de culturele diversiteit, door ruimtelijke, sociale en culturele breuklijnen die de Brusselse bevolking verdelen, tegen te gaan;
- het culturele imago en de culturele identiteit van Brussel uitdragen en dit door enerzijds in te spelen op de noden die de culturele sector zelf aangeeft, en anderzijds via de ondersteuning van de kunstenaars zelf;
- het economische potentieel van de Brusselse culturele sector ontwikkelen, en tegelijk ook de spreiding en de promotie van de Brusselse artistieke producties verzekeren, zowel in het binnen- als het buitenland;
- het opzetten van een ambitieus cultureel beleidsplan door overleg tussen alle betrokken institutionele partners, rond een coherent project voor de culturele ontwikkeling van Brussel, rekening houdend met de respectievelijke bevoegdheden.

Het Plan Culturel pour Bruxelles is opgedeeld in vier hoofdstukken, met telkens enkele concrete actielijnen:
- Cultuur als democratiedrager
- Cultuur als bron van creativiteit en innovatie
- Het transversale aspect van cultuur en de mogelijke band met de gewestelijke bevoegdheden
- Cultuurbeleid en -governance

Bij de voorstelling van het Plan Culturel pour Bruxelles, lanceerde minister Madrane nog tien concrete voorstellen:
1) Uitreiking van een jaarlijkse diversiteitsprijs
2) Een GECO-post toewijzen aan elk erkend cultureel centrum in het BHG om de doelstellingen van het Plan uit te werken
3) Een migratiemuseum oprichten
4) Een centraal steunpunt organiseren voor de begeleiding van kunstenaars
5) Een meertalige informatiewebsite bouwen ten behoeve van kunstenaars
6) Een competentiepool oprichten voor cultuurberoepen
7) Een toerismebureau oprichten bij Visit Brussels dat promotie voert voor culturele troeven
8) Bi-culturele projecten steunen
9) Een Task-Force voor governance oprichten
10) Voorzien in een meerjarige financiering voor de cultuurinstellingen

Lees de synthesenota van het Plan Culturel pour Bruxelles hier >>>
Het volledige Plan Culturel pour Bruxelles kan je hieronder downloaden.

Enkele persartikels:
Télébruxelles: 'Bruxelles capitale européenne de la culture en 2020?'
Brusselnieuws.be: 'Madrane stelt Brussel als culturele hoofdstad 2020 voor'
Lesoir.be: 'Rachid Madrane propose Bruxelles comme capitale culturelle en 2020'
Lalibre.be: 'Politique culturelle Bruxelles, capitale culturelle en 2020?'

Beleid