Documentatie

Cifas | Klaxon 10 - Dissent in the city

De tiende uitgave van Klaxon, "Dissent in the city", is grotendeels geïnspireerd op ontmoetingen en performances tijdens het SIGNAL-festival in Brussel in september 2018. Deze editie focust op niet-consensuele benaderingen en kwesties die aangeraakt worden door onenigheid over of via kunstwerken.

Klaxon is een digitaal magazine over levende kunsten in de publieke ruimte. Het reflecteert Cifas' interesse in kunstinterventies in de publieke ruimte, een interesse die versterkt wordt door de organisatie van stedelijke workshops en door SIGNAL, waarmee Cifas enerzijds debatten en workshops organiseert rond levende kunsten in de openbare ruimte en anderzijds stedelijke artistieke acties organiseert die zich richten op het Brusselse stadsweefsel. Tot nu toe werden er tien edities gepubliceerd die zich focussen op levende kunsten in de stad. Elke uitgave benadert dit thema vanuit een andere hoek. 

"Kunst uitvoeren in de openbare ruimte is onmiskenbaar een consensus, want het gebeurt in een gedeelde ruimte. De kunstenaars anticiperen of voorkomen vaak conflicten, aangemoedigd door de culturele en/of politieke organisatoren die hen uitnodigen om op te treden. In een tijd, echter, wanneer de institutioneel gewenste modus vivendi is om consensus te eisen en uitdaging te vermijden, lijkt het ons belangrijk dat kunstenaars niet vergeten welke essentiële rol onenigheid, en zelfs conflict, speelt in de democratie."

Download "Dissent in the city" hier >>>

Stadsontwikkeling