Documentatie

CBAI | Publicatie: Diversité convictionnelle. Comment l'appréhender? Comment la gérer?

Omgaan met diversiteit op vlak van geloofsovertuiging is een uitdaging voor alle immigratielanden. Hoe zit dat op het werk? Steeds meer professionals vragen dat rekening gehouden wordt met hun geloofsovertuiging. Hoe wordt daar het best mee omgegaan? Deze publicatie is het resultaat van een onderzoek door het CBAI (Centre Bruxellois d’Action Interculturelle), het onderzoeksbureau Bouzar Expertises en het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Diversiteit