Documentatie

Burgerkabinet Brussel | Conclusies

Op 27 oktober 2017 werden de resultaten van het Burgerkabinet Brussel voorgesteld. Het gaat om een bevragingsronde die door de ministers Sven Gatz en Rachid Madrane werd georganiseerd. Via een Nederlandstalig en Franstalig online platform en door middel van mini-burgerkabinetten en tafelgesprekken werd gepeild naar standpunten over Brussel, werden ideeën bijeengebracht en werden aanbevelingen voor het beleid geformuleerd. 

Het gehele participatieproces werd begeleid en geanalyseerd door onderzoekers Emilie Van Haute (CEVIPOL, ULB) en Rudi Janssens (BRIO, VUB). Hun bevindingen kan u hieronder downloaden, net als alle voorstellen die ten aanzien van het beleid werden naar voor geschoven.

 • Rudi Janssens (BRIO, Vrije Universiteit Brussel) & Emilie Van Haute (CEVIPOL, ULB)
  Wetenschappelijk rapport participatietraject 'Burgerkabinet'/ 'Cabinet Citoyen'
  Brussel, 2017, 47 p.
  >> download

 • Hoe beleef ik Brussel?, Eindrapport Burgerkabinet, met bijlagen
  Brussel, 2017, 89 p.  
  >> download


Stadsontwikkeling