Documentatie

BSI-BCO | De voetgangerszone, het hypercentrum en de veelvuldige Brusselse centraliteiten

Deze nota (van Pierre Vanderstraeten & Eric Corijn) stelt een werkmethode voor ten behoeve van coöperatieve seminaries over projectmatig onderzoek naar het Brussels hypercentrum. De seminaries strekken ertoe duurzame scenario’s te bedenken voor de ruimtelijke en programmatische structurering van het toekomstige hypercentrum waarvan de voetgangerszone deel zal uitmaken

Volgens ons [BSI-BCO] is het autovrij maken van de Brusselse centrale lanen een hefboom en een uitgelezen kans om het hypercentrum tot stand te brengen. Omgekeerd kan de structurele coherentie van dat gebied de autovrije zone promoten en integreren in een verruimde context die de zone en de uitstraling ervan zal versterken.

Het hypercentrum dient op gewestelijke en metropolitane schaal te worden ingebed in een polycentrische structuur, die door de gewestregering wordt nagestreefd en waarbij de locatie en de specifieke kenmerken ervan moeten worden bepaald ten opzichte van de andere Brusselse centraliteiten. Bij het zoeken naar een definitie en afbakening van het hypercentrum dienen er geleidelijk projecten te worden opgezet om het evenwicht tussen de vandaag dominerende noord-zuidrelaties en de oost‑westrelaties op structurele wijze te herstellen.

Er wordt gedacht aan een structurerend grid van voetpaden met voorrang voor de voetgangers, dat echter ook openstaat voor fietsers en het openbaar vervoer, om dat gebied de coherentie te geven die men ervan verwacht. Het grid zal het gebied verbinden met de hoofdstations en integreren in het Brussels landschap en zijn valleien.


Plan

 1. Objectif et cadrage
 2. Caractéristiques générales des centres urbains
 3. Une armature polycentrique pour Bruxelles
  1. L’hypercentre
  2. Centres régionaux
  3. Centres communaux ou supra-locaux
  4. Centres locaux ou de quartier
 4. Enjeux et questions

Publication disponible ici >>>

Stadsontwikkeling