Documentatie

Leefmilieu Brussel | Versterkt geluid: Gids voor organisatoren van evenementen en uitbaters van etablissementen

Als u versterkt geluid produceert of verspreidt in het kader van een concert, een feest, een toneelvoorstelling, een festival of een rommelmarkt in de wijk, moet u op de hoogte zijn van het beheer van de geluidsniveaus volgens de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die op 21 februari 2018 van kracht wordt. Bekijk hier de gids over het nieuwe besluit rond versterkt geluid. 


Organiseert u een concert, een dansavond, een toneelvoorstelling, een festival of een rommelmarkt in de wijk? Al die evenementen, binnen of buiten, kunnen versterkt geluid (zie woordenlijst) voortbrengen. 

Baat u een café uit, een restaurant, een winkel, een sportzaal, een bowlingzaak? Dan is het mogelijk dat uw etablissement doorlopend of af en toe versterkt geluid verspreidt. 

Beheert u een feestzaal, een jeugdhuis, een lokaal van de gemeente dat wordt verhuurd of ter beschikking gesteld van het publiek? De wetgeving rond versterkt geluid gaat u mogelijk ook aan, ongeacht of de activiteiten betalend of gratis zijn. 

Cultuur, recreatie, feesten en zelfs het nacht leven zijn onontbeerlijk voor het sociale leven en het toerisme van een stad. Het Brussels Gewest is zich ervan bewust dat al die activiteiten deel uitmaken van de identiteit van de hoofdstad en wil ze in stand houden. Daarom past het zich aan de nieuwe gewoonten aan en voorziet het in specifieke regels voor het verspreiden van versterkt geluid in publiek toegankelijke etablissementen. 

De muziekwereld is veranderd. Het publiek is gewend geraakt aan almaar hogere volumes en zware bassen. De Brusselse wetgeving voorziet nu in een duidelijk wettelijk kader voor elke praktijk en alle betrokken actoren. 

Als u versterkt geluid produceert of verspreidt, moet u op de hoogte zijn van het beheer van de geluidsniveaus volgens de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die op 21 februari 2018 van kracht wordt.

De wetgeving bepaalt de voorwaarden die elke beheerder of uitbater moet kennen en naleven, afhankelijk van de categorie van het geluidsniveau dat hij wenst te verspreiden.

Lees hier de volledig gids >>>

Artistieke & culturele sector