Documentatie

Brussels studies | Publicatie 'Migratiebewegingen en dynamische processen in de Brusselse wijken'

Welke rol spelen migratiebewegingen bij de sociaaldemografische transformatie van de wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Gilles Van Hamme, Taïs Grippa en Mathieu Van Criekingen,  dire geografen gelinkt aan de ULB, onderzoeken deze dynamische processen in een nieuwe publicatie van Brussels Studies. 

Er is heel wat beweging in de Brusselse wijken. In nummer 97 van Brussels Studies trachten Gilles Van Hamme, Taïs Grippa en Mathieu Van Criekingen, geografen aan de Université libre de Bruxelles, de lokale dynamische processen beter te begrijpen door de migratiebewegingen op de schaal van de wijken te bestuderen.

De belangrijkste bevindingen die uit de studie naar boven komen:

  • Ten eerste verlaat een aanzienlijk deel van de inwoners de verpauperde gebieden van de stad.
  • Een groot deel daarvan verplaatst zich naar de minder arme, aangrenzende gebieden, naar het westen of noordoosten van het Gewest.
  • Ten derde concentreert de externe immigratie zich in de dichtbevolkte centrumgebieden van de stad en de migranten uit arme landen of uit landen van de tussencategorie vestigen zich in de armste statistische sectoren van die gebieden.
  • Ten vierde toont de randverstedelijking nog geen tekenen van verzwakking en is de migratie vanuit de arme halve maan naar de rand er slechts een bescheiden deel van.
  • Het rijke zuidoostelijk kwadrant van de stad blijft grotendeels gesloten voor die migratieprocessen en vangt het noch veel externe immigranten noch emigranten vanuit de arme statistische sectoren op.

Het Gewest wil de sociale mix in de verarmde gebieden vergroten door mensen uit de middenklassen aan te moedigen om er zich te vestigen of aan gentrificatie te doen. De onderzoekers pleiten voor een krachtdadige reactie op het vlak van het huisvestingsbeleid in het zuid-oostelijke gebied van Brussel, zodat de demografische druk niet volledig op de achtergestelde wijken komt te liggen.

Lees en download hier de volledige publicatie.

Diversiteit