Documentatie

Brussels Studies | Nummer 81: Concurrentievermogen van Brussel in het Europees onderzoek

Welke plek neemt Brussel in de Europese onderzoeksgeografie in? Brussel wordt algemeen erkend als de hoofdstad van de Europese Unie, maar vooral vanwege haar politiek-bestuurlijke functies. Omdat onderzoek fundamenteel is in een ‘kenniseconomie’, toont dit artikel de prestaties van Brussel in termen van deelname aan O&O-projecten in de EU. De conclusies wijzen op een dubbele rol voor Brussel: i) de Belgische actoren presteren goed in de competitie om O&O-calls; ii) EU-gerelateerde actoren dragen bij door de oprichting van onderzoeksnetwerken, die van Brussel de ‘hoofdstad van de Europese onderzoeksgeografie’ maken. De analyse is gebaseerd op een innovatieve databank van deelnames aan Framework Programme-projecten van 1999 tot 2010.Lees het artikel 'Concurrentievermogen van Brussel in het Europees onderzoek', Brussels Studies 81, 10 november 2014.

Economie Europa