Documentatie

Brussels Studies | Nummer 75: Rock the Canal! Bijdrage tot de geschiedenis van het cultureel leven in de Brusselse kanaalzone

innoverende locaties voor avant-gardistische artistieke creatie op het vlak van niet-klassieke muziek, hedendaagse dans, experimenteel theater en multidisciplinaire en digitale kunstvormen. 
De culturele actoren vonden er vastgoed dat beschikbaar was tegen lage prijzen wegens de deïndustrialisatie en de late en vrij trage gentrificatie. Het artikel strekt ertoe de sleuteletappes in de ontwikkeling van de alternatieve cultuur in de kanaalzone, binnen en vooral buiten het circuit van de erkende en gesubsidieerde instellingen, toe te lichten. Het artikel gaat uit van de hypothese dat de ontmoeting tussen artiesten en dit bijzondere gebied tot een kruisbestuiving heeft geleid. Enerzijds heeft het gebied de  met zijn troeven: stedelijkheid, deïndustrialisatie en kosmopolitisme. Anderzijds heeft de organisatie van de culturele activiteiten een publiek aangetrokken dat anders zelden in die wijken kwam. Dat heeft bijgedragen tot een gedeeltelijke verbetering van het imago van de kanaalzone.

Het artikel 'Rock the Canal! Bijdrage tot de geschiedenis van het cultureel leven in de Brusselse kanaalzone' kan je vinden:

hier" class="redactor-linkify-object">http://www.brusselsstudies.be/... downloaden >>>
Lees ook het artikel 'Cultuur langs het kanaal: van ruig naar respectabel', brusselnieuws.be, maandag 31 maart 2014.
Bekijk ook het filmpje dat Brussels Studies gemaakt heeft naar aanleiding van het onderzoek. Klik hier >>>

Stadsontwikkeling