Documentatie

Brussels Studies | 126 : De Culturele en creatieve economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit artikel is gericht op het beschrijven van de Culturele en Creatieve (CC) economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Het biedt een solide basis voor discussies over dit deel van de economie en de beleidskeuzen die er invloed op hebben. 

Kijkend naar het aantal ondernemingen, omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor de periode 2008-2014, is te zien dat het aandeel van de CC-economie in Brussel groter gebleven is dan in Vlaanderen en Wallonië, maar sneller is gekrompen dan in de andere gewesten. De delen van de CC-economie in Brussel die weerbaarder zijn gebleken onderscheiden zich door een hoge toegevoegde waarde per werknemer. Dit is met name het geval voor activiteiten met een hoog aandeel aan culturele en creatieve inhoud zoals podiumkunsten, de audiovisuele sector en de sectoren reclame en architectuur. 

Deze activiteiten zijn het ook die zorgen dat Brussel zich ten opzichte van de andere gewesten onderscheidt. Gewestelijke verschillen, met name voor sectoren als de audiovisuele, zijn mogelijk te verklaren door het sterker verstedelijkte karakter van Brussel in verhouding tot de andere gewesten en door haar rol als hoofdstad.

PDF versie >>>

Artistieke & culturele sector Beleid